Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet EŞİTLİĞİ Araştırması

Güncelleme Tarihi 08.03.2018

TÜSİAD'ın yayınladığı bu araştırma, Türkiye’de ulusal televizyon kanallarında yayınlanan popüler dizilerde toplumsal cinsiyet rollerinin yer alış biçimlerini ortaya çıkarmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını desteklemek üzere dizi hikayeleri ve senaryolarındaki mevcut durumu tespit etmeyi amaçlamaktadır.

haber fotoğrafıAraştırma özellikle toplumsal cinsiyet ekseninde gelenekselleşmiş ve kalıplaşmış kadınlık ve erkeklik algılarının dizi senaryolarında nasıl yeniden üretildiğine bakmakta ve bu algıların görsel ve sözel dilde seyirciye nasıl aktarıldığına odaklanmaktadır. Dizi karakterleri, hikâye temaları ve bölüm senaryolarının incelenmesi ile ortaya çıkacak toplumsal cinsiyet temsilleri bize toplumda bu konudaki kabul edilmiş normları, önyargıları ve kalıpları tespit etme fırsatı vereceği gibi siyaseten doğru olmayan, nefret söylemi içeren, baskıcı, aşağılayıcı, dışlayıcı ve eşitsiz ifadeleri ortaya çıkaracaktır. Temsiller dizilerdeki hikâye yapıları, konular, karakterler, dilin kullanımı, mekan seçimleri ve görüntü ile izleyiciye iletilir. Buradan yola çıkarak araştırmada kadın ve erkek karakterlerin sayıları, ekran görünürlükleri, hangi mekanlarla özdeşleştirildikleri, toplumsal cinsiyete dayalı hangi kalıp rollerle temsil edildikleri ve bunun gibi özelliklerin hikâye anlatısındaki yeri ve önemi tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda çıkmış olan verilerin analizi televizyon dizilerindeki toplumsal cinsiyet temsillerinin hikayeleme ve senaryolaştırma aşamalarında daha eşitlikçi bir yapıya dönüştürülebilmesi ve cinsiyetçi kodların düzeltilebilmesi için fırsatlar da sunacaktır.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.