Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TechSoup Türkiye: Sivil Toplum İçin Yazılım Bağışı

Güncelleme Tarihi 15.01.2018

TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı sivil toplumun dijital kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. STGM'nin yürüttüğü program kapsamında Türkiye'deki STÖ'lere Microsoft, Google, BitDefender, Symantec, Adobe, Inbox Mail Marketing'in yazılım ve hizmetleri sunuluyor.

Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonu ile çalışan STGM, sivil toplumun dijital güçlenmesini öncelikli alanlardan birisi olarak tanımlayarak bilişim teknolojileri ve yeni medya iletişimini çalışmalarının odağına yerleştirdi.

STÖ’lerin kendi yapabilme kapasitelerinin gelişmesinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanmalarından, bunun için de teknolojiye ve bilgiye erişim olanaklarının artmasından geçtiğine inanıyoruz. Bunun ilk adımı olarak da TechSoup Global* ile birlikte STÖ'ler İçin Yazılım Bağışı Programını Türkiye'de hayata geçirdik.

techsoup logo

50’nin üzerinde ülkeyi kapsayan TechSoup Global ağının bir partneri olarak STGM Türkiye’de, bilişim teknolojileri alanında çalışan şirketlerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknoloji bağışı programlarını yürütüyor. TechSoup Türkiye sadece yazılım bağışı ile sınırlı değil, bizim daha büyük bir hedefimiz var. STGM, TechSoup Türkiye aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini bilişim teknolojileri ile güçlendirmeyi, faaliyetlerini teknolojiyi kullanarak daha etkin ve verimli hale getirmek için gerekli destekleyici çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bunun dışında teknolojide yenilikçi uygulamaları paylaşarak ve yeni araçları göstererek örgütleri BİT alımları ve altyapıları konusunda daha donanımlı hale getirecek destekler sunmayı planlıyor.

Kimler Yazılım Bağışından Faydalanabilir?

TechSoup Türkiye Yazılım Bağışı Programı’ndan faydalanabilmek için, Türkiye’de kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde bir sivil toplum örgütü olmanız, ayrıca donör kuruluşların belirlediği alanlarda aktif olarak çalışıyor olmanız gerekiyor.

Bağış için genel uygunluk kriterlerini ve başvuru için gereken belgeleri web sitemizde bulabilirsiniz.

www.techsoupturkiye.org.tr
destek@techsoupturkiye.org.tr

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.