Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TBMM Danışmanları Derneği –01.11.2009

Güncelleme Tarihi 29.05.2012

"Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi" Projesi Toplantısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi  (STGM) tarafından 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen "Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Parlamenter Danışmanları Derneğini (PDD) temsilen Başkan Yardımcımız İbrahim Tutar katılmıştır.

STGM'nin Ankara’daki merkezinde, Ankara dışında katılan Dernek temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, benzer projelerin birçok ülkede (Türkiye, Bosna-Hersek, Romanrya, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk) uygulandığı ifade edilmiştir. Proje, Sivil toplumun geliştirilmesi ve her ülke ile toplumda farklılıklar gösterdiği için öncelikle STGM’nin hangi konulara ağırlık vermesi konusu üzerinde görüşler not alınmış olup, çalışmada arama konferansı metodu uygulanmıştır. Sivil Toplumun ülkemizde Geliştirilmesi için öncelikli başlıklar tespit edilmiştir.

http://www.tbmmdanismanlari.org/anasayfa.html?start=40

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.