Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Tarlabaşı Toplum Merkezi Ekip Arkadaşları Arıyor

Güncelleme Tarihi 02.07.2018

İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek amacıyla hak temelli çalışma yürüten Tarlabaşı Toplum Merkezi yeni açılacak Kadın Birimi için tam zamanlı çalışmak üzere merkez sorumlusu, oyun grubu kolaylaştırıcısı ve ofis sorumlusu arıyor.

Kadın Birimi Sorumlusu için; 

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nin dahil olduğu projenin proje koordinatörüyle birlikte projenin tüm uygulama süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, raporlama ve planlama süreçleri takibini gerçekleştirerek belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Birim çalışanlarının izleme ve süpervizyonunu yapmak,
 • Birim çalışanlarının Davranış Kurallarına ve TTM ilkelerine uymasını sağlamak,
 • Finansal harcamalar ve program uygulamalarının iş planı ve proje bütçesine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak,
 • Merkezde uygulanmak üzere geliştirilecek aktivitelerin içerik ve zamana uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Kadınlarla çalışacak eğitmen ekibini oluşturmak, yönlendirmek ve takiplerini yaparak koordinasyonu sağlamak,
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde Kadın Birimi’ni temsil etmek
 •  TTM ortak çalışma ve etkinliklerine katılım sağlamak,
 •  TTM Ekibi ile etkili çalışmak

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Üniversitelerin İletişim, Sosyal Bilimler, İktisadi İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Sosyal Hizmetler, İletişim vb. ),
 • İlgili proje koordinatörüyle birlikte, mevcut projenin genel uygulama süreçleri, bütçe ve iş planının takibi ve raporlamasını yapabilecek düzeyde proje yönetimi bilgisine sahip olmak,
 • Ulusal/Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmış veya çalışabilecek yeterliliğe sahip olmak,
 • Çocuk, gençlik ve kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, halk sağlığı, vaka yönetimi ve göç alanlarında duyarlılık ve deneyim sahibi olmak,
 • Yukarıdaki alanlarda en az 5 yıllık profesyonel tecrübe sahibi olmak,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak ,
 • Tercihen ikinci dil olarak Kürtçe ya da Arapça bilgisine sahip olmak,
 • İyi derecede MS Office ( Word, Excel, PowerPoint ) ve Outlook bilgisine sahip olmak,
 • Raporlama, dokümantasyon ve iletişim yeteneği,

Adayların, özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarıyla birlikte, konu başlığına “Kadın Birimi Sorumlusu” yazarak 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar iletisim@tarlabasi.org adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Oyun Grubu Kolaylaştırıcısı için; 

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nde 3-6 yaş aralığındaki çocuklarla oyun grubunu yürütmek,
 •  Çocuk aktivitelerinin içeriklerini planlamak ve hazırlamak,
 • Çocuk alanı içerisinde, çocukları dahil edici bir yaklaşımla faaliyetleri uygulamak,
 • Katılımcı, yaratıcı ve öğretici oyun ortamı sağlamak,
 • Eğitim faaliyetlerine ait her türlü kayıt, bilgi, rapor ve dökümanı proje koordinatörüne düzenli olarak iletmek,
 • TTM ortak çalışma ve etkinliklerine katılım sağlamak,
 • TTM Ekibi ile etkili çalışmak.

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Okul öncesi öğretmenliği, Çocuk Gelişimi vb) mezun olmak,
 • En az 1 yıl gönüllü ya da profesyonel tecrübe sahibi olmak,
 • 3-6 yaş arası çocuklarla güçlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Çok kültürlü ortamda çalışma becerisine sahip olmak,
 • İyi derecede Kürtçe bilmek.

Adayların, özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarıyla birlikte, konu başlığına “Oyun Grubu Kolaylaştırıcısı” yazarak 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar iletisim@tarlabasi.org adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Ofis Sorumlusu için; 

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nin temizliğini yapmak,
 • İkramları hazırlamak ve servis etmek.

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmak, 
 • Çok kültürlü ortamda çalışma becerisine sahip olmak,
 • İyi derecede Kürtçe bilmek.

Adayların, 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar iletisim@tarlabasi.org adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.