TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

T24 - 21.09.2009

Güncelleme Tarihi 15.10.2010

80'e yakın STÖ Sivil Sesler Festivali'nde buluşacak

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi-STGM’nin düzenlediği festival farklı açılardan sivil toplum kültürünün gelişimini göstermektedir. 25-26 Eylül tarihlerinde Küçükçiftlik Park, Maçka-İstanbul’da gerçekleşecek olan festivale Türkiye’nin her yerinden değişik tematik alanlarda çalışan sivil yapılar ve oluşumlar katılacak. Bu yıl ilki düzenlenecek olan festivalin teması ‘Sivil Toplum ve Değişim’ olarak belirlenmiş. Festivalin amacı sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini ve çalışma alanlarında yarattıkları değişimin görünür olmasını sağlamak.

Festivalin içeriği sivil düşüncenin farklı alanlarda toplumsal yaşama nasıl katkı yaptığını göstermesi açısından oldukça önemli. Çoğu zaman açıklamakta zorluk çektiğim “sivil toplum ne yapar?” sorusunun cevabını nasıl ve neden yaptıklarını da göstermesi açısından dolu bir program.

Sayısal büyüklük her zaman ürün çıkartmaya ve katkı yapmaya yetmiyor. Etkili ve aktif çalışan sivil yapıların sayısı 3.000-4.000 civarında. Hem insan kaynaklarının niteliği hem de kaynak sorunları bu sayının şimdilik daha fazla büyümesinin önünde bir engel oluşturuyor. İnsan kaynağının yetersizliği sadece çalışan sivil toplum uzmanlarını değil ve fakat gönüllü ve aktivistlerin sınırlı olmasıyla da ilgili. Dolayısı ile ayakta kalmaya çalışan sivil toplum yapılarının daha yaratıcı olmaları oldukça önemli.

Sivil düşüncenin, yaşamanın ve müdahalenin bir çok alandaki etkisi ve yeri sivil sesler olarak bizimle buluşuyor. Hayatımızın belirli alanlarını ve zamanlarını daha iyi yaşayabilmek için bu seslere kulak vermek gerkiyor. Dinleyeceğiniz ses sizinde katkı sunabileceğiniz bir sestir.
   
Sivil Sesler Festivali'nde neler olacak?

• Festival stantları sivil toplum örgütlerinin hem kendilerini tanıtabilecekleri hem de farklı aktivitelerini sergileyebilecekleri bir mekan. Yaklaşık 65 standın yer alacağı alanda 80’e yakın sivil toplum örgütünün katılması bekleniyor. Stantlar sadece sivil toplum örgütlerine değil festivali ziyaret edecek olan kişilere de açık olacak,

•Festivalde farklı ülkelerdeki sivil deneyimler Dünya’dan Sivil Sesler’in yer alacağı oturumla aktarılacak. Oturumda Avrupa Birliği aday ve üye ülkelerden sivil aktivistler kendi farklı deneyimlerini aktaracaklar. Bu bölüm Türkiye sivil toplum kuruluşlarının kendilerinideğerlendirme ve düşünsel ve eylemsel düzeyde işbirlikleri geliştirme açısından fırsat sunacaktır.

• Sivil toplum örgütü temsilcileri Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecini tartışacaklar. Örgütlenme Özgürlüğü programın ana temalarından biri.

• Sivil toplum örgütlerinin kampanyalarını tanıtacağı kampanyalar sokağı örgütlerin ve destekleyicilerin buluşma mekanı olacak

• Kültür ve sanat aktiviteleri iki gün boyunca festival alanını renklendirece; sivil toplum örgütlerinin farklı alanlarda düzenleyecekleri atölye çalışmaları, film ve belgesel gösterimleri izleyici ile buluşacak. Farklı sesleri ve farklı renkleri bir araya getiren konserler ise festival akşamlarını renklendirecek..
Fesytival programında önce çıkan bazı etkinlikler

"Dünyadan Sivil Sesler"- Panel Farklı ülkelerin aktivistleri deneyimlerini anlatıyor. Hırvatistan-İsviçre-Yunanistan
Çocuk Hakları - Atölye (Alan Kikuchi-White, İsviçre)

"Bez Çanta Atölyesi"- Atölye Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

"Ara/Raiser/216/Sardunya"-Belgesel Kültür Sanat Girişimleri Derneği

Toplumsal Cinsiyet - Atölye (Rada Boric, Hırvatistan)

"Sesli Tarih; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20. yılında Türkiye Çocuk Hakları Tarihi"Seminer Ankara Çocuk Hakları Platformu

"Örgütlenme Özgürlüğü"- Forum Helsinki Yurttaşlar Derneği - STGM - TÜSEV

"Etkili Eylem Nasıl Yapılır?"- Atölye Genç Siviller- Siyasal Ufuk Hareketi Derneği

"Sosyal Girişimcilik"- Atölye Genç-Tur

"What not to wear?/Neyi giyinmemeli?"-Belgesel "Başörtülü Kadınlar Başörtüsünden Başka Ne Konuşur?"- Söyleşi Başkent Kadın Platformu Derneği

"Sivil Toplum ve Demokratikleşme"- Forum

"Maske Atölyesi"- Atölye Hangar Sanat Derneği

"Daha Örgütlü Bir Sivil Toplum İçin Örgütlü Sivil Toplum"- Panel Uluslararası Af Örgütü

"Türkiye'nin Doğası"- Sunum/Söyleşi Doğa Derneği

"Uyan kafayı ye, sonra aklını başına topla"Belgesel "Ne acayip havalar"- Atölye Küresel Eylem Grubu

Festival etkinliklerinde kadın örgütlerinin ağırlığı hissediliyor. Tematik olarak hak temelli çalışmaların örneklerini, görmek sevindirici. Çocuk alanında ise Ankara Çocuk Hakları Platformunu görmeK sevindirici. STGM’nin de deseteklediği platform mütevazi ama önemli çalışmalara devam ediyor

Cengiz Çiftçi
http://www.t24.com.tr/haberdetay/53994.aspx

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.