TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

T-Der’in ilk kitabı “Yeniden Doğdum” yayınlandı

Güncelleme Tarihi 16.10.2014

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)’in ilk kitabı “Yeniden Doğdum/I Was Reborn” Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

foto
 
Sosyolog Derya Ferhat’ın derlemesi ile hazırlanan çalışma kapsamında, üç büyük kent ağırlıklı olmak üzere 30 trans bireyle derinlemesine mülakat yapıldı. Uygulanan soru kâğıdı beş bölümdü. İlk bölüm kişisel bilgilere ve tanımlamalara ayrılırken, ikinci bölümde görüşmecinin geçmişinden gelen, cinsiyeti ve cinsel yönelimi ile ilgili yaşadığı deneyimler soruldu. Üçüncü bölümde ise cinsiyet geçiş sürecinin sağlık ayağına dair sorular yöneltildi. Dördüncü bölüm hukuki bazı soruları içerirken son bölümde ise araştırmanın geneline dair yorumlar istendi.
 
Kitapta veri toplama raporunun Türkçe ve İngilizcesinin yanı sıra geçiş süreci ile ilgili hukuki ve medikal adımların detaylarını, T-Der ile ilgili bilgileri ve LGBTİ kavramlar bölümünü bulabilirsiniz.
 
Raporu T-Der’den ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Adres: Fevzi Çakmak 1 Sokak 19-13 Kızılay Ankara. Raporun PDF formatına mail yoluyla ulaşmak isterseniz dernek@t-der.org adresine bir mail yollamanız yeterli. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.