Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması Gönüllülerini Arıyor

Güncelleme Tarihi 11.04.2019

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, Uluslararası Çocuk Merkezi Mikro Fon programı kapsamında gerçekleştirilen 'Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi' başlıklı çalışma için gönüllülerini arıyor. 

Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi' başlıklı proje İzmir'de mülteci çocukların yoğun olarak eğitim gördükleri Konak ilçesinde 6 okulda 30 çocuk ile birlikte toplamda 180 çocuğun aktif katılımı ile gerçekleştirilecek. 

Proje, mülteci çocuklara nitelikli ve erişilebilir uygun eğitim ortamları yaratmayı ve mülteci çocukların erişimlerine ve beklentilerine/ihtiyaçlarına uygun eğitim modeli önermeyi hedefliyor. Proje bununla birlikte aşağıdaki 4 amacı gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 

  • Mülteci çocukların eğitim hakkına erişimlerini kolaylaştırmak,
  • Mevcut eğitim ortamlarını mülteci çocukların katılımlarıyla iyileştirilmesini sağlamak ve çocukların sosyal içermelerini güçlendirmek,
  • Mülteci çocukların yoğun olarak öğrenim gördükleri eğitim ortamlarının mülteci dostu hak temelli yaklaşım ile geliştirilmesi için savunuculuk çalışması yapmak,
  • Eğitim ortamlarının mülteci çocukların ihtiyaç ve beklentileri ile uygun hale getirilmesini sağlamak

Programa kabul edilen gönüllü adaylarla  İzmir’de 2 günlük oryantasyon eğitimi gerçekleştirilecek. Çocuk katılımının aktif şekilde uygulanacağı proje sonucunda politika belgesi de hazırlanacak.

Proje için oluşturulacak olan gönüllü ekibine katılmak için lütfen tıklayınız. 

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.