TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Suriyeli Genç Mültecilerin Geçim Kaynaklarına Erişimi Araştırma Raporu

Güncelleme Tarihi 10.06.2020

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Genç Mültecileri Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Genç Mültecilerin Geçim Kaynaklarına Erişimi Araştırması"nın raporunu yayınladı. 

Araştırma kapsamında 2019 Ekim-Kasım ayları arasında İzmir ve Hatay’da anket ve odak grup çalışmaları üzerine kurulu saha araştırması gerçekleştirildi. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı ilk 10 şehir sınıflandırmasında, Suriye sınırına komşu il Hatay 3 (439 bin) ve kıta Avrupası'na geçişte transit göç noktası olarak kullanılan kıyı kenti İzmir ise 8.sırada (146 bin) yer alıyor. Zira bu iki il giderek geçici koruma altındaki Suriyelilerin yerleşik olarak yaşamayı tercih ettikleri şehirler arasına girdi. 
 
Araştırmada Türkiye’deki Suriyeli genç mülteci nüfusunun; demografik özellikleri, göç tarihleri, eğitim ve çalışma durumları, geçim kaynakları ve iş piyasasına katılımları mercek altına alındı. 
 
Çalışmaya göre gençlerin çalışma oranı yüzde 29 olurken çalışanların ise yüzde 87'si kayıt dışı çalıştırılıyor. Yine çalışmaya katılan 808 gencin dörtte üçü asgari ücretin altında gelire sahip olduğunu belirtirken,  Suriyeli genç mülteciler  kimlikleri nedeni ile ayrımcılığa maruz kaldıklarını da dile getiriyorlar. 
 
 
Suriyeli gençler arasında Suriyeli oldukları için bazı dışlanma örüntüleri yaşadıklarına dair bir düşünce olduğu görülüyor. Gençlerin neredeyse yarısı Suriyeli oldukları için resmi dairelerde onlarla ilgilenilmediğini ifade ediyor. Yine Suriyeli olduğu için, Türkiyeli çalışma arkadaşlarına kıyasla daha kötü çalışma koşullarında çalıştıklarını düşünenlerin oranı yüzde 24,2 olurken bu yüzden okula kayıt yapılmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 23,5 oldu. Araştırmaya katılan gençler Suriyeli olduğu için ev kiralayamadıklarını,  iş yerinde kötü muamele gördüklerini, işe alınmadıklarını,  tacize uğradıklarını da söylediler. 
 
Araştırma Suriyeli gençlerin ağırlıklı olarak tekstil sektöründe çalıştığını ortaya koyarken bunu mutfak hizmetleri ve inşaat izliyor.  
 
Rapor aynı zamanda Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,6 milyon Suriyelinin 1,2 milyonunu oluşturan gençlerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeleri için öneriler de sunuyor. 
 
Raporun tamamımı okumak için lütfen tıklayınız. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.