Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sürdürülebilir tüketim ve üretim için Budapeşte’deydik

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Sürdürülebilir tüketim ve üretim için Budapeşte’deydik

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Wupperal Enstitüsü Sürdürülebilir Tasarım Merkezi ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC)  tarafından 12-14 Ekim tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenen “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) Konferansı Sivil Toplum Platformu”nun ilk çalıştayına katıldık.

Çalıştayda, AB’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi ve ilgili girişimlerinde SCP’nin önemi, SCP uygulamalarının etkili olabilmesi için sivil toplumun rolü ve bu konuda farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Mart 2009 tarihinde düzenlenecek ikinci çalıştayın programı tartışıldı ve katılımcıların önerileri alındı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.