TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ'lerden Çocuklara Yönelik Hak İhlallerine Tepki

Güncelleme Tarihi 12.03.2015

"Çocuk her yerde çocuktur; bu çocuklar bu ülkenin, hepimizin çocukları… Ve hak ihlali nerede ve ne zaman yaşanırsa yaşansın buna sessiz kalmak açık bir insanlık suçudur…"

Aliağa'da 'çocuk cezaevleri kapatılsın' eylemi

2015 Mart ayına kadar, Ankara Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumu, Maltepe Çocuk CİK, İzmir Şakran Çocuk CİK, Van Kapalı CİK, Antalya L Tipi CİK ve Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çocuklara yönelik pek çok, istismar, kötü muamele ve hak ihlali haberi kamuoyuna yansıdı. Bizler bu haberleri medyadan izlemeye devam ederken, kapalı kapılar arkasındaki çocuklar, her türlü kötü muamele ve hak ihlaline maruz kalmaya devam ediyor.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi olarak, çocuk cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine sessiz kalmamak amacıyla, ceza evlerinde çocukların nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını ve ceza infaz kurumu koşullarını değerlendirmek üzere öncelikle çocuklara yönelik yoğun ihlallerin yaşandığı ceza infaz kurumlarında inceleme yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıyoruz. 

Çocuk hakları ve cezaevleri alanında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, avukat, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatr, hekim, eğitimci ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan heyetimizin inceleme yapabilmesi, cezaevleri kapılarının heyetimize acil olarak açılmasını talep ediyoruz.

Yeni göreve başlayan Adalet Bakanı Sayın Kenan İPEK’in, Ceza ve Tevkifevleri Eski Genel Müdürü olarak, çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerinin ihlali sonucu yaratan çocuk cezaevlerinin durumunu çok iyi bildiğini ve ülkemizin kanayan bu yarasına dur denmesi gerektiğine inandığını düşünüyoruz.

Çocuk her yerde çocuktur; bu çocuklar bu ülkenin, hepimizin çocukları… Ve hak ihlali nerede ve ne zaman yaşanırsa yaşansın buna sessiz kalmak açık bir insanlık suçudur… Bu nedenle tüm kamuoyunu, “çocuk cezaevleri kapatılsın” mücadelemizde hak ihlallerine sessiz kalmamaya, itiraz etmeye, çocuk haklarının korunmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi 


İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Çakıl Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Diyarbakır Barosu, Mersin Barosu, Sinetopya, Çocukla Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA, Türk Tabipleri Birliği, Yeniden Sosyoloji Derneği, 7 Renk LGBT Der, Akdeniz Göç-Der, Tarlabaşı Toplum Merkezi, BES (Büro Emekçileri Sendikası), Mersin Çocuk Hakları Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Genç Kahramanlar Platformu, Çocuk Çalışmaları Birimi, Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD).

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.