Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Girişimci Gençler Derneği

Güncelleme Tarihi 28.04.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Yedinci konuğumuz Girişimci Gençler Derneği.


· Örgütünüzle ilgili bize kısaca bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldunuz, amaçlarınız ve yürüttüğünüz faaliyetleriniz neler?

Girişimci Gençler Derneği, genç üniversite öğrencileri tarafından 17 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Gençlerin kurup tüm planlama, karar verme ve yönetim süreçlerinde gençlerin söz sahibi olduğu bir sivil toplum kurumuyuz. Amacımız, toplumsal ve ekonomik alanda projeler üreten, girişimci, katılımcı bir kültürle hareket eden, gençlere ilham kaynağı olan ve yaptığı her çalışmada sosyal etki yaratmayı ilke edinen bir gençlik ağı oluşturmaktır. Bu misyon doğrultusunda Yerel birimler ve Üniversitelerle beraber gençlere yönelik projeler, eğitim, seminer ve saha çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Bu faaliyetlerimiz arasında en öne çıkan çalışmalarımız gençlere Proje Döngüsü Eğitimi, Avrupa Birliği hibe-fon gibi desteklerinden faydalanmalarında katkı sağlayacak atölye çalışmalarını kapsayan ve 3 sene sürdürdüğümüz AB Proje Atölyesi, gençlerin kendi beceri ve isteklerini keşfetmeleri, özgüven ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarında destekleyici olmayı amaçlayan 7 Üniversite ve 3 belediye işbirliğiyle ile 21 kez İstanbul ve 1 kez İzmir’de gerçekleştirdiğimiz Dahiler Buluşması ve girişimci-yenilikçi gençlik ağı oluşturma misyonumuz doğrultusunda İstanbul Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde yürüttüğümüz, 4 gün süren ve 7 atölye, çeşitli etkinliklerle ile tamamlanan Youthland faaliyetlerimizi gösterebilirim.

Bu dönem de, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve İstanbul Kültür Üniversitesi ortaklığında DCD-II Hibe Programı kapsamında Gençlik ve Sivil Toplum Alanı projesini devam ettirmekteyiz.

·         DCD-II Hibe Programı kapsamında yürüttüğünüz projede temel olarak neyi hedefliyorsunuz? 

Gençlik ve Sivil Toplum Alanı Projesi, GİGED (Girişimci Gençler Derneği) , İMV (İstanbul

Mülkiyeliler Vakfı) ve İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi) ortaklığında yürütülmektedir.

Gençlik ve Sivil Toplum Alanı – GE-Sİ Projesi’nde, Gençlik STÖ’leri, Gençlik Grupları arasında etkili bir diyalog ve işbirliğinin oluşması, sürdürülmesi ve gençliğin sivil katılımının güçlendirilmesi ve demokratik süreçlerde etkili aktörler olarak rol almalarının sağlanmasını hedefliyoruz.

Proje kapsamında “Gençlik Sivil Toplum Alanı” adıyla bir Merkez kuruldu, bu alan bünyesinde, “Gençlik Sivil Toplum Örgütleri Buluşuyor“ ve “Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sivil Toplum için Buluşuyor”  toplantıları gerçekleştirildi. Proje süresince 3 sınıf şeklinde ve en az 120 katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Proje Döngüsü Eğitimi ve Proje Atölyesi faaliyetinin 1.sınıfı 40 katılımcıyla yine bu merkezde devam etmekte.

Proje Döngüsü Eğitimleri ve Proje Atölyelerine katılan katılımcılar arasından seçilecek en az 40 kişi de ayrıca Eğitici Eğitimlerine katılımları sağlanacak.

Proje Döngüsü Eğitimleri, Eğitici Eğitimi ve Proje Atölyeleri ile konuyla ilgili 120 genci bu konuda uzmanlaştırılması ve eğitimlerin ardından aralarından Proje Döngüsü Eğitimi ve Proje Atölyeleri eğitimleri verebilecek, projelerde görev alabilecek ve yönetebilecek hale gelen uzmanların çıkması beklenmektedir.

Proje hedefleri kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren Gençlik STK ve gruplarıyla, üniversite, konsolosluk ve yerel birimlerini ziyaret edip diyalog kurmaktayız. İşbirliği ortamını geliştirecek bir diyalog oluşturmaya çalışmatayız.

Ayrıca Gençlik alanındaki projelerin tespiti ve başarılı projeleri, ağ ortamında ve sosyal medyada paylaşılması ve projeler arasında Deneyim ve Fikir Paylaşımı toplantıları yapılacaktır.

Proje fikirleri olan gençler, fikirlerini bu merkezde yapılacak, Eğitim ve Atölyeler sayesinde geliştirecek ve hazırladıkları projelere ortak, finansman ve hibe bulma olanaklarının değerlendirilecek ve Proje sonunda yapılacak Proje Yarışmasına katılma imkânı elde edeceklerdir.

Proje sonunda yapılacak Gençlik Proje Fuarında, Gençlik Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversite öğrenci kulüpleri bir tarafta, Hibe Veren Kuruluşlar ve Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk birimleri diğer tarafta olacak şekilde bir araya getirilecek ve her iki tarafın birbirleriyle diyalog ve işbirliği imkânları geliştirilecektir.

·         Proje süresinin yarısından fazlasını geride bıraktınız. Bu süreçte  paylaşmak isteyeceğiniz başka deneyimleriniz, önemli bulduğunuz anlar varsa belirtebilir misiniz?

Bu süre içerisinde Gençlik STK ve gruplarıyla bir araya gelmek çok  güzel ve ufuk açıcı bir deneyimdi. Birbirimizi tanıyıp birbirimizin faaliyetlerini, hedeflerini dinledikçe Sivil Toplum Alanı’nda gençlik olarak ve gençlik adına  birçok çalışmanın olduğunu  ve bundan dolayı gençlerin demokratik süreçlerde, ekonomik, toplumsal süreçlerde daha fazla  rol almaya başladığını  gördük. Bir araya geldiğimizde  bunun  artarak sürdürüleceğini, daha fazla çalışmaların yapılabileceğini  biliyoruz.  Henüz projemizi tamamlamadığımız halde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz  işbirliği ortamını  kendisinin de doğal akışı içinde ilerlediğini görüyoruz.

Ayrıca Proje Döngüsü Eğitimleri ve Proje Atölyeleri’ne başlarken gelen başvuru sayısıyla birlikte başvuran  genç arkadaşlarımızın ilgileri, donanımları ve gençlerin sivil topluma katılımları  farkındalıkları  o kadar doluydu ki ilk sınıfımıza büyük bir heyecan ve keyifle başladık. Genç bir Proje ekibimiz var ve eğitimlere katılan genç arkadaşlarımızın da en az bizim kadar  bu farkındalıkta olup Gençlik ve Sivil Toplum Alanı’nı benimsemeleri sahiplenmeleri bizler için büyük önem oluşturmakta. 

  • Eklemek istedikleriniz...

Gençlerin ve Gençlik STK ve gruplarının bir araya geldiğinde, etkili  bir diyalog ve işbirliği ortamı geliştirdiklerinde Gençlerin toplumsal, ekonomik süreçlerde daha fazla üretici konumda olacaklarına inanıyoruz. Ayrıca gençler adına gençlik ve ilgilerinden uzak kurum ya da kişilerin karar vermesi, faaliyet yürütmesi yerine gençlerin  her alanda katılımcı  ve projeler üreten bir kültürle söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım Gençlik ve Sivil Toplum Alanı Projesi ile buna katkı sağlarız.

STGM’ye de bu süreç içerisinde bizlere verdiği destek ve yol göstericiliği için çok teşekkür ederiz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.