Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği

Güncelleme Tarihi 30.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Beşinci konuğumuz Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği.

Örgütünüzle ilgili bize kısaca bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldunuz, amaçlarınız ve yürüttüğünüz faaliyetleriniz neler?

Derneğimizin kuruluşu ve amacı kısaca:

1-Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 2005 yılında çalışmalara başlayan grubumuz 23/03/2011 tarihinde Diyarbakır’da Dernek statüsünü almıştır

evçad hakkında

Kısa adı EVÇAD olarak anılan derneğin tam adı Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği’dir kadınların hak ve özgürlüklerini talep eder hale gelmelerini sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak,

-Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel, karar alma mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,

-Kadın emeğini görünür kılmak. Geleneksel yapı içinde kadın olmanın gereği olarak öğrenilen ev içi hizmetlere harcanan kadın emeğinin ev ekonomisi ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkısını görünür kılmak.

-Ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarından faydalanmak üzere mücadele etmeleri için örgütlenme kapasitelerini güçlendirmek..

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) kadınları geçici 177. madde de işçi statüsünde kabul etmiştir. Bu maddeye dayanarak karar mekanizmalarının ilgili yasal düzenlemeleri yapmaları için kampanya ve çalışmalara destek vermektedir.

DCD-II Hibe Programı kapsamında yürüttüğünüz projede temel olarak neyi hedefliyorsunuz? 

Projemizin adı
-The Project of Development Social Rights of Home Based Working Women
-Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi

Proje tanıtımı:

Dünya çalışma Örgütü (ILO) 1996 yılında 177. Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.

Sözleşme, ev eksenli çalışan işçilerin haklarını düzenleyip korumaktadır.

Evde çalışma Sözleşmesi kapsamında evde çalışanlar işçi olarak kabul edilmiş, işçilerin asgari standart haklarına sahip olmaları öngörülmüştür. Sözleşme ile evde çalışanların örgüt kurma, istediği örgüte katılma, faaliyet ve istihdamda ayrımcılığa karşı koruma, iş sağlığı ve güvenliğinde koruma, ödemelerde koruma, yasal sosyal güvenlik koruması, mesleki yetiştirmeye katılım, istihdama (çalışmaya) başlamada asgari yaş olması, analıkta koruma vb. haklarda eşit muamele öngörülmüştür.
Sözleşme’ye göre, ev eksenli çalışanların diğer çalışanlarla eşit muamele görmesi, eşit ücretten, sosyal güvenlikten, iş sağlığı ve güvenliğinden yararlanması, bazı riskli maddelerin kullanılmasının önlenmesi, çalışanların ve çalıştırılanların kayıt altına alınması, iş denetiminin yapılabilmesi için gereken önlemlerin alınması, ücretli izinlerden, resmi tatil haklarından, ücretli hastalık izninden yararlanabilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Projenin genel amacı mfib sivil toplum dialoğu hibe çağrısıyla birebir örtüşmektedir.

Fotos

Proje kapsamında 3 ülke de ki sivil toplum örgütleri ile deneyim paylaşmak bu ülkeler;

BULGARİSTAN: HOME BASED WORKERS
MAKEDONYA:DORA DOM
ROMANYA: ALIT derneğidir.

Proje kapsamında bulgaristan a ve makedonya ya 2 günlük ziyaret yapılmış,ilk gün eş başvuran dernek yöneticileriyle biraraya gelinmiş tir ikinci gün yapılan workshop çalışmasında sözkonusu dernek yöneticileri ve üyeleri ile gidilen ülkede ki ev eksenli çalışma şekilleri,pazar ve benzeri sorunlar tartışılmış uluslararsı çalışma örgütü(İLO) 177 nolu sözleşmesi nin bu ülkelerin taraf olmaları,kazanımları ve uygulamadaki aksaklıklar hakkında bilgi alınmıştır.

Şubat ayı içinde gidilecek olan ROMANYA Alit derneği ile benzer çalışma yapıldıktan sonra elde edilen veriler ışığında DİYARBAKIR ve ŞANLIURFA da yaklaşık 200 ev eksenli çalışan kadınla yapılacak yüzyüze görüşmeler ile bir araştırma çalışması yapılacaktır.

Aynı kapsamda dünya da ev eksenli çalışan kadınlar hakkında bir literatür çalışması hedeflenmektedir yapılan bu çalışmalar bir kitapçıkta toplanıp basılacak olan materyal ilgili ve muhatap kurumlar(İLO ,Çalışma bakanlığı, stk vs)gönderilerek farkındalık yaratma hedeflenmektedir. ayrıca proje de yerel sivil toplum örgütleri,ticaret odası işkur gibi kurumlardan temsilcilerin katılacağı bir final toplantısı yapılarak yerel ve ulusal basınla çalışmanın daha geniş kitleler tarafından haberdar olmaları sağlanacaktır..

Proje süresinin yarısından fazlasını geride bıraktınız. Bu süreçte paylaşmak isteyeceğiniz başka deneyimleriniz, önemli bulduğunuz anlar varsa belirtebilir misiniz?

Proje tamamen yurt dışı ziyaretleri olduğu için bazı zorluklar yaşadık örneğin çalışmalar ocak ayında balkan ülkelerindeki olumsuz hava koşulları nda yaptık, Bulgaristan MAKEDONYA arasında otobüs-taksi gibi ulaşım araçlarını kullanarak seyahat ettik.

Buralarda farklı kültürlerden insanlarla ve özellikle makedon ya da yaşayan türk kökenli kadınlarla biraraya gelmek hem bizi hem orda yaşayan kadınları çok mutlu etti beraberimizde götürdüğümüz bayrağı istediler onlara heiye ettik bizler için çok verimli ve güzel bir deneyimdi.

evcad.org

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.