Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: AKUT Arama Kurtarma Derneği

Güncelleme Tarihi 16.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Üçüncü konuğumuz AKUT Arama Kurtarma Derneği.

Örgütünüz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu günden bu yana dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren ve eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

Bugün Türkiye’nin 35 bölgesinde, 1.500’ü aşan sayıda gönüllüsü ile karşılıksız yardımseverlik, gönüllülük, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayatına değer vermek ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. AKUT’un faaliyetleri sadece arama kurtarma çalışmaları ile sınırlı kalmamış, zaman ilerledikçe “çözümün bir parçası”  olma düsturu ile yaşadığı topraklarda toplumu ilgilendiren sorunlara sahip çıkma ilkesiyle hareket etmiş ve AKUT çatısı altında pek çok farklı kuruluş, farklı faaliyetleri ile yer almaya başlamıştır. 

Bu kuruluşlardan biri olan ve 2011 yılında faaliyete geçen AKUT Vakfı, toplumda güvenli yaşam kültürü oluşturabilmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.  Vakıf, aynı zamanda toplumda “sosyal sorumluluk” bilincinin artmasını ve sosyal sorumluluk kavramının önce bireyden başlaması gerektiği ilkesi ile toplumun her kesimini kucaklayan ve geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalar yürütmektedir.

Vakıf, bugünün çocuklarının yarının liderleri olacağı ilkesiyle özellikle “çocuk” başlığı altında çok farklı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu anlamda ilk olarak Genç AKUT olarak temelleri atılan AKUT Çocuk Akademisi, 9-15 yaş grubundaki çocuklara toplumsal sorumluluk konusunda farkındalık geliştirmek amacı ile oluşturulmuştu. AKUT’un temel değerler olarak benimsediği ve aynı zamanda evrensel olan gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayatına değer vermek çocuklara aktarılırken bir yandan da saygı, sorumluluk ve empati kavramları takım çalışması yaklaşımı ile uygulanmaktaydı.

Bu yolda gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından, 2014 yılında daha fazla sayıda çocuğa ulaşabilmek amacıyla yaş grubu daha da genişletilerek 18 yaşına kadar olan her birey, AKUT Çocuk Akademisi’nin çalışma alanına dahil edildi.

AKUT Çocuk Akademisi, genç nesillerin kendisinin ve karşısındakilerin haklarını tanıyan, uzlaşmayı, paylaşmayı ve AKUT’un temel değerlerini taşıyan, dünya bilinci ve yaşama dair farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Akademi, toplumların afet gibi yaşadığı her zorlu durumda en çok etkilenen kesiminin çocuklar olduğu bilinciyle çocuklara güvenli bir gelecek inşa etmek için yaş gruplarına göre değişen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, tiyatro oyunlarıyla farklı uygulamalar gerçekleştirmektedir. Akademi altında yürütülen her çalışma, çocuk alanında çalışan, alanında lider uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’nun onayını alarak uygulanmaktadır. Akademi, aynı zamanda 2014 yılında kurulan Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu yönetim kurulu üyesidir.

Yürüttüğünüz proje hakkında bilgi verir misiniz?

“Haklarımı Biliyorum, Bilerek Büyüyorum” projemiz devlet koruması altındaki gençlere kendi haklarını öğretmeye,  başkalarının haklarına saygı duymalarına, güvenli yaşam ve afetler konusunda bilinçli bireyler olmalarına yardımcı olmak amaçlı eğitim geliştirme projesidir. Projemiz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilerek; AKUT Vakfı, Çocuk Hakları Zirvesi Derneği ve AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin ortak çabalarıyla gerçekleştirilmektedir. Projemiz kapsamında öncelikle toplumsal değerler, güvenlik duygusu ve haklar konusunda verilecek olan bu eğitimlerin içeriklerinin, çocukların içinde bulundukları ortam da göz önüne alınarak, uzmanlar eşliğinde geliştirilecektir.

 

Bu çalışma neticesinde, devlet koruması altındaki 10-15 yaş aralığındaki gençlerimizin bulunduğu en az 4 kurumda, yaklaşık 200 gencimize, hak temelli olup aynı zamanda haklarını afet durumlarında nasıl kullanabilecekleri ve afet hakkında bilgilendirme içeren pilot eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz. Her eğitim programından sonra içerikler revize edilerek projenin sonunda hedef kitlemizin ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim programı elde etmeyi hedeflemekteyiz. Projemizin Ekim 2014 tarihinde başlamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile görüşmeler sonrasında gerekli izinler alınarak eğitimin verilmesi planlanan kurumlar ile iletişime geçilmiştir. Her biri kendi alanında uzman kişilerin işbirliği ile taslak içeriğimiz geliştirilmiş ve 3 gün süren ilk eğitimimiz 2015 Şubat ayının 2. Haftası gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitim sırasında kurumda görev yapan liderlerin de eğitimimiz hakkında görüşlerini aldık. Bu sayede sadece gençlere odaklı değil aynı zamanda onlarla zaman geçiren liderlerin, gençlerde görmüş olduğu eksiklikleri veya bilmelerini gerekli gördükleri bilgileri de bir sonraki eğitimimize dahil edebileceğiz.  Proje başlangıcından itibaren duyurularımız websitemiz de yer almaktadır. Ayrıca proje için geliştirilmekte olan sayfamız önümüzdeki haftalarda devreye girecektir.

Önümüzdeki süreçte eğitim programımızın eksiklerimizi tespit amacı ile katılımcılarla yaptığımız odak grup çalışmaları değerlendirilecektir. 2015 Mart başında gerçekleştirilecek ikinci eğitime düzenlenmiş ve geliştirilmiş içerikler ile devam edeceğiz. Bundan sonra ki süreçte projemizin bir diğer hedefi olan programın yaygınlaştırılması çalışmalarını hızlandıracağız.  AKUT Vakfı, Çocuk Hakları Zirvesi Derneği ve AKUT Arama Kurtarma Derneğinin desteği ile gerçekleşen projemizde bu kurumlarda bulunan gönüllülerimize ve isteyen ilgili kuruluşlara “Haklarımı Biliyorum, Bilerek Büyüyorum Eğitmen Eğitimi” gerçekleştireceğiz. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan basın toplantısı ve konferans için çalışmalara da başlanmıştır.

Proje sürecinde paylaşmak istedikleriniz?

Gençlerimizin ihtiyaçlarını tespit ederken yardımcı olan kurum çalışanlarının desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ndeki yetkililerin güven ve inancı gerçekten proje sürecinin başından beri bizler için çok değerli oldu. Tabi ki bunun yanında gönüllü ve uzman arkadaşlarımızın desteği ile keyifli ve öğretici, tamamen keşfetme üzerine kurulu eğitim programımızı geliştirirken bizler de bilgilerimizi tazelerken, çocuklar kadar keyifli zamanlar geçirmekteyiz. 

AKUT

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.