TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 02.10.2016

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), “Sivil Toplum Kuruluşları için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı, Gösteri Hakkı Kılavuzu” yayınladı.

Sivil Toplum Örgütleri İçin Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı KılavuzuBu kılavuz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Barışçıl Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) ile Örgütlenme Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines onFreedom of Association) kitaplarının ilgili bölümlerinin gayri resmi çevirilerinden ve Av. Erkan Şenses tarafından hazırlanan Türkiye mevzuatı değerlendirmesinden oluşmaktadır. Hakkın kullanımı ve uygulamalara ilişkin AİHM kararlarının yer aldığı ek bilgiler ve söz konusu hakların uluslararası standartları ve hakların ihlallerine ilişkin göstergeler ESHİD tarafından eklenmiştir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.