Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 28.06.2019
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlediğimiz kapasite güçlendirme eğitimlerine izleme ve değerlendirme başlığıyla devam ediyoruz. 
 
Sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen "STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme" eğitimi aynı içerikle iki farklı tarihte Ankara'da düzenlenecek. 12-14 Temmuz 2019 ve 24-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılmak isteyen STÖ temsilcileri iki tarih aralığından kendileri için uygun olanına başvurabilirler.
 
Eğitimde STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleyen üçer günlük eğitimlerin ilk gününde, izleme ve değerlendirmenin temel kavramları tartışılacak, gösterge ve hedef belirleme pratiği yapılacak. Eğitimlerin ikinci gününde veri toplama tekniklerinin ele alınırken üçüncü günde ise değerlendirme, raporlama ile izleme çıktılarıyla aksiyon oluşturma üzerinde durulacak.
 
 
Tüm Türkiye'den hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla bir kişi kabul edilecektir.
 
Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 25 Haziran 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 28 Haziran 2019 Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.
 
Başvuru Koşulları
  • Eğitime hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
  • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler STGM'nin düzenlediği herhangi bir başka  eğitime kabul edilmeyecektir.
Değerlendirme
  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
  • STGM’nin yürüttüğü BİRLİKTE programından faydalanan STÖ’lere öncelik verilmeyecektir.
  • Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.