TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ Kaynak Merkezi

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda sivil toplum örgütlerinin yanında olmak üzere kurgulanan STÖ Kaynak Merkezi Projesi, sivil toplum örgütlerinin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için başta örgütsel ve dijital kapasite geliştirme olmak üzere çeşitli başlıklarda çalışma yürütüyor. 

2018 yılının Ocak ayında başlayan STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütlerinin yaşayabilecekleri olası problemleri çözmek için onlara ihtiyaç duydukları gücü verecek, çözüm için bilgi ve beceri kazandıracak bir kaynak olarak örgütlerle birlikte çalışıyor.

Üç Ayaklı Kapasite Güçlendirme 

Örgütlerin kapasitelerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefleyen STÖ Kaynak Merkezi’nde kapasite geliştirme çalışmaları çerçevesinde, örgütlerin verimliliği için kurumsal kapasite, etkinliği için tematik kapasite ve sürdürülebilirlikleri için finansal kapasite desteği sunuluyor.

STÖ’lerin verimlilik ve yeterliliklerini artırmayı hedefleyen faaliyetlerle; örgütlerin yönetim mekanizmalarını, izleme ve değerlendirme kapasitelerini, dijital yeterliliklerini, finansal yönetim becerilerini güçlendirmek ve STÖ’lerin var oldukları alandaki sosyal etkilerini artırmak için çalışmalar yürütülüyor.

Fon kaynaklarının yönetiminden proje başvurusunda karşılaşılan teknik sorunlara, mevzuattan hukuki sorunlara, savunuculuk ve görünürlük faaliyetlerinden ulusal ve uluslararası ağlarla ortaklık kurmaya kadar pek çok konuda örgütlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlarda ise Destek Noktası tarafından örgütlere destek veriliyor.

Foto: STÖ Kaynak Merkezi Proje Ekibi

Sivil Toplum Akademi İşbirliğine Destek 

STÖ Kaynak Merkezi, örgütlerin politika yapım süreçlerine aktif katılımı, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri başta olmak üzere STÖ’lerin çalıştıkları alana ilişkin kapasitelerini artırmak amacıyla da çeşitli çalışmalar yürütüyor.  Kamu-sivil toplum-akademi iş birliğini geliştirmek için Sivil Toplum Okulu (STOK) ve STÖ-Akademi İş Birliği Ayni Destek Programını hayata geçiren STÖ Kaynak Merkezi, akademi ve sivil toplum alanını güçlendirmek, sivil toplum alanında çalışan akademisyenlerle STÖ’leri aktif biçimde ilişkilendirmek için de bir ağ çalışması yürütüyor.  

Teknik Destekle Daha Güçlü STÖ'ler 

Örgütlerin sürdürülebilirliklerini artırmak hedefiyle de çalışma yürüten Kaynak Merkezi, mevcut fon kaynakları veri tabanını geliştirmeye devam ederken, finansal sürdürülebilirlik üzerine diyalog ve farkındalık geliştirmek amacıyla hibe veren kuruluşlarla da atölye düzenleyecek.

Örgütlerin ihtiyaç duyduğu konularda onlara destek vermek amacıyla kurgulanan Kaynak Merkezi'nde yine örgütlerin belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş bir teknik destek olarak tasarlanan Örgütsel Koçluk Programı aracılığıyla da belli sayıdaki yerel sivil toplum örgütüyle birebir çalışma yürütülecek.  

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.