TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ- Akademi İşbirliği İçin Finansal Desteğimiz Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 05.11.2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen  ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, Türkiye’deki STÖ'ler ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle yürüttüğü çalışmalara STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı başvuruları devam ediyor. 

STÖ Kaynak Merkezi, STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı’nda sivil toplum örgütlerinin akademi ile işbirliği içerisinde yürütecek faaliyetlere ayni destek sağlıyor. 

Hak temelli yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan destek programının toplam bütçesi 90 bin Avro. olurken, program kapsamında azami destek miktarı ise 3 bin Avro.

Başvuru Formu

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalışmalarla desteklenmesini sağlamayı hedefliyor.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nın detayları için lütfen aşağıdaki dökümanları indiriniz.

Sorularınız için stoakademi@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.