TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STÖ- Akademi İş Birliği Destek Programı Başlıyor

Güncelleme Tarihi 17.07.2020
Güncelleme: STÖ-Akademi Destek Programı başvuruları kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

STGM‘nin uzun yıllarının birikimine dayanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi, Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle yürüttüğü çalışmalara STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı’yla devam ediyor. 

Sivil Toplum Okulu’nun (STOK) ardından sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki işbirliğine destek programıyla devam eden STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütlerinin akademi ile  işbirliği içerisinde yürütecekleri faaliyetlerine ayni destek sağlayacak.

Toplam bütçesi 90 bin Avro olan  ve hak temelli yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan destek programında azami destek miktarı ise 3 bin Avro olarak belirlendi.

Başvuru Formu

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalışmalarla desteklenmesini sağlamayı hedefliyor.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nın detayları için lütfen aşağıdaki dökümanları indiriniz.

Sorularınız için stoakademi@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.