Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STK’ların Deneyimleri Açısından Türkiye’deki Suriyelilerin İnsan Hakları: Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

Güncelleme Tarihi 12.05.2014

STK’ların Deneyimleri Açısından Türkiye’deki Suriyelilerin İnsan Hakları: Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması 22-23 Mayıs’ta Ankara’da düzenleniyor. Etkinliğin amacı, bu alanda çalışan STK’lar açısından sivil toplum ortamını ele almak, fırsatları ve engelleri  ortaya çıkararak, işbirliği alanlarını keşfetmek.

tacsoBaşvurunuzu 14 Mayıs 2014’de kadar info.tr@tacso.org’a açık çağrıda yer aldığı şekilde iletebilirsiniz”: http://tacso.org/news/training-opp/default.aspx?id=10602&langTag=tr-TR

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.