Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STK’lara Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimcilik Anketi Çağrısı

Güncelleme Tarihi 12.08.2016

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen “Smart Start” projesi kapsamında Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimciliğe bakışını, algısını ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla projenin Türkiye ayağının yürütücüsü Yaşama Dair Vakıf tarafından “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimcilik Araştırması” için anket çalışması düzenleniyor. 

anket

“Smart Start” Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmayı ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ankete katılmak için https://goo.gl/QEOkOB

Proje hakkında detaylı bilgi ve iletişim için yada.org.tr 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.