TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STK'lar ve Sivil Katılım Kitapçığı

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Rehber, TACSO programı tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyet gösteren STKların bu kapasite eksikliğini gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

haber fotoğrafı

Esas hedef STK'ların kapasitesini güçlendirmek olmakla birlikte, STK'ların ortaklık kurduğu yerel yönetimler, merkezi yönetim birimleri, diğer devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra konuya ilgi duyan herkesin Kitapçığı eğitici ve bilgilendirici bulacağına inanıyoruz. Kitapçık içinde sunulan bilgiler, yöntemler ve deneyimlerin çeşitliliği özellikle geniş tutulmuş, bu şekilde hem sivil katılım konusuna yeni olan hem de deneyim sahibi kişilere faydalı önerilerde bulunması amaçlanmıştır.

Kitapçık üç ana bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1’de etkili sivil katılımla ilgili kavramlar, genel yaklaşımlar, mekanizmalar ve yöntemler anlatılmaktadır;
Bölüm 2’de sivil katılımın yerel ve ulusal düzeylerdeki uygulamaları incelenmektedir;
Bölüm 3’te sivil katılımı desteklemede kullanılabilecek kontrol listeleri ve şablon örneklerinin bulunduğu bir ‘Araç Kutusu’ sunulmaktadır.

TACSO

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.