Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STK’lar bölgesel inisiyatif olma yolunda ilerliyor

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
STK’lar bölgesel inisiyatif olma yolunda ilerliyor

Adana ve çevresindeki illerden STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları sivil platform, bölgesel bir inisiyatif olma hedefine doğru ilk adımlarını güçlü bir şekilde atıyor. STGM Adana Yerel Destek Merkezi’nde bir araya gelen platform üyesi 17 STK temsilcisi ikinci stratejik plan çalıştayını gerçekleştirdi. STGM Adana YDM’nin ev sahipliği yaptığı çalıştaya Platform üyesi 17 STK katıldı. Çalıştayın ilk gününde Platformun stratejik planının ön çalışması olan SWOT analizi yapıldı. İç değerlendirme yapılarak; Platform’un güçlü ve zayıf yanları, dış değerlendirme yapılarak; sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya olduğu tehditler ortaya kondu.

Temmuz 2007’de temelleri atılan Platformun Ocak 2008’de yaptığı ilk toplantısında ESYO Temsilcisi Gürcan Banger tarafından Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu örneği sunulmuş, motive edici bu toplantının ardından Platformun hedefleri belirlenerek yol haritasının hazırlanmasını sağlayacak stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştı. 19 Ocak’ta STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut önderliğinde yapılan 1’inci Çalıştaya 26 STK temsilci katılmış, Platformun vizyonu “Katılımcı, karar vericiler üzerinde etkili, demokratik bir sivil toplum” olarak belirlenmişti.

Platform üyesi sivil toplum kuruluşları Misyon Belirleme Çalıştayı için Mayıs ayında tekrar STGM Adana YDM’de bir araya gelecekler.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.