Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STGM XI. Danışma Kurulu Toplantısı Raporu

Güncelleme Tarihi 28.08.2013

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin 24-25 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği 11. danışma kurulu toplantısında 55 sivil toplum örgütünden 70 katılımcı yer aldı.

İki gün süren danışma kurulu toplantısının ilk bölümü Feray Salman ve Nazan Üstündağ’ın sunumlarına ayrıldı. Feray Salman sunumunda bir insan hakları aktivisti olarak barış sürecini nasıl gördüğünü aktarırken; Nazan Üstündağ dünyadaki barış örnekleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye’de gerçek bir barıştan söz edebilmek ve süreci kalıcı kılmak için sivil toplum örgütlerinin dikkat etmesi gereken noktalara değindi. İkinci bölümde sivil toplum örgütü temsilcilerinin barış sürecine ilişkin değerlendirme ve önerilerinin tartışıldığı atölyeler gerçekleşti. Son bölümde ise akil insanlar Marmara grubu heyetinden Levent Korkut ve Yücel Sayman heyet çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptılar.

Raporu aşağıda bulabilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.