Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM Urfa'daydı

Güncelleme Tarihi 28.11.2011
STGM Urfa'daydı

26 Kasım 2011’de STGM ve İHOP’un desteğiyle “Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi”nin  açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın arkasından 17 STÖ temsilcisi ve 18 Kamu Kurumu temsilcisinin katılımıyla “Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasında Kamu - Sivil Toplum Diyaloğu ve İşbirliğinin Gerekleri/Olanakları Atölye Çalışması” yapıldı. Öğleden sonra yapılan kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması ile ilgili STÖ-Kamu diyalogu geliştirme toplantısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan’ın konuşması ile başladı. Bakan yardımcısı, bakanlığın kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yapılan ve planlanan çalışmalardan bahsetti. Toplantının devamında yerel STÖ’ler Şanlıurfa’da yaptıkları çalışmalar ve karşılaşılan engellerden söz ettiler. 2. Oturumda kamu kurumları bu kapsamda neler yaptıklarını anlattılar. Kolaylaştırıcı Nilgün Toker yapılanların dışında çok eksikler olduğunu ve kadınların şiddet gördüklerinde doğru işleyen bir mekanizma olmadığını, bu mekanizmanın oluşturulması için STÖ’lerin ve kamu kurumlarının işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Bu noktada STÖ’lerin şiddete maruz kalan kadınlar ve kamu kurumları arasında bir köprü oluşturması gerektiği vurgulandı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.