Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STGM - TACSO Yüz Yüze Destek Atölyeleri Pozitif Yaşam Derneği'nde

Güncelleme Tarihi 14.10.2019

STGM - TACSO Yüz Yüze Destek Atölyeleri kapsamında Pozitif Yaşam Derneği aktivist, çalışan ve üyeleriyle bir araya geldik. 

2-3 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz gönüllülerle işbirliği atölyesinde Pozitif Yaşam derneği temsilcileriyle birlikte hem Türkiye ve Dünya'da sosyal politikaların, devlet anlayışının değişiminin STÖ'lere etkisine değindik hem de değişen aktivizm ve örgütlenme alanına odaklandık.
Çalışma boyunca gönüllülerle işbirliğinin unsurları olan, oryantasyon, iletişim, eğitim, geri bildirim, motivasyon değerlendirme gibi unsurlar ele aldık. Bilgi ve deneyim paylaşımı ve grup çalışmalarıyla devam eden çalışmada Pozitif Yaşam Derneğinin özgün ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmeye çalıştık.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.