Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM: TACSO Kaynak Kuruluşu

Güncelleme Tarihi 18.07.2019

AB’nin Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için desteklediği iki inisiyatifi; TACSO Türkiye ve STGM, STÖ'lerin güçlendirilmesi çalışmalarının sürdürülebilirliği için ortaklaştı.

AB’nin Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik iki inisiyatifi; TACSO Türkiye ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Ekim 2014 itibariyle, aynı çatı altında bir araya gelerek, STÖ'lerin yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde farklılaşan destek ihtiyaçları için ortak bir başvuru noktası oluşturdu.

2015’in başlaması ile TACSO Türkiye ve STGM ortaklığı, farklı düzeylerde teknik destek hizmetlerinin ve kapasite geliştirme desteklerinin birlikte sağlanması ile hayata geçiyor. Bu ortak çalışmanın deneyimi ile STGM, TACSO projesi 2017’de sona erdiğinde, projenin hizmet ve kaynaklarını STÖ'lere sunmaya devam edecek.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.