TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STGM Projeleri

Güncelleme Tarihi 23.07.2019
Çevre hakkından LGBTİ+ haklarına, engelli haklarından kadın haklarına, çocuk haklarından yaşlı haklarına, kent hakkından gençlik haklarına kadar farklı hak alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine çalışmalarında destek veren STGM, sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğu artırmak, kamu-sivil toplum işbirliğini geliştirmek, sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek ve örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel kapasitesini geliştirmek hedefiyle çeşitli başlıklarda çalışıyor. 
 
Uzun yılların birikim ve deneyimiyle demokratikleşme süreçlerini katkıda bulunmak ve örgütlerin kapasitesini, yeterliliğini ve görünürlüklerini artırmak hedefiyle çeşitli programları hayata geçiren STGM, 2019 yılı itibariyle Avrupa Birliği tarafından desteklenen üç program yürütmektedir. 
 
BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı
 
Sivil toplum alanının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen ve #birliktedeğiştiriyoruz sloganıyla hak temelli örgütlerin kapasitelerini güçlendirmek için 2018’in Ekim ayında yola çıkan BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı, yereldeki sivil toplum örgütlerinin yönetimsel kapasitesini geliştirmek üzere tasarlandı. 
 
STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanarak örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlanan program, iki yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yerelde hak temelli çalışmalar yürüten 42 sivil toplum örgütüne rehberlik sunuluyor. 
 
Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'ar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
 
2018'in Haziran ayında başlayan “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'ar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” ise Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve Kapasite Geliştirme Derneği ortaklığıyla yürütülüyor.
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB-CFCU).
 
STÖ Kaynak Merkezi Projesi 
 
Türkiye'deki sivil toplum örgütlenmelerinin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için hazırlanan STÖ Kaynak Merkezi Projesi, 2018 yılının Ocak ayında başladı. 
 
Sivil toplum örgütlerinin yaşayabilecekleri olası problemleri çözmek için onlara ihtiyaç duydukları gücü verecek, çözüm için bilgi ve beceri kazandıracak bir kaynak olarak hazırlanan STÖ Kaynak Merkezi, üç yıl boyunca sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacak. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.