Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM'nin 4. Danışma Kurulu toplandı

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Etiketler: Danışma Kurulu toplantısı, Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu, Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu
STGM'nin 4. Danışma Kurulu toplandı

STGM Danışma Kurulu toplantısının dördüncüsü 19 Ekim Cuma günü Ankara'da yapıldı. STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut'un açılış konuşması ve STGM tanıtım filminin gösterimi ardından STGM Genel Müdürü Sunay Demircan, STGM'nin 2007-2009 programının tanıtımını yaptı.

Bütün gün süren toplantıda, iki çalışma grubu oluşturularak yerel platformlar ve STGM yerel destek merkezleri ile STGM'nin 2008 sonbaharında yapmayı planladığı STK Festivali konularında tartışıldı.

Yerelin sorunları yerelde çözülecek
Yerel destek merkezleri grubunda, Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) Kolaylaştırıcılar Kurulu Üyesi ve STGM Eskişehir Temsilcisi Gürcan Banger yaklaşık iki yıldır faaliyetlerine devam eden  ESYO ile igili bir sunum yaptı. Banger sunumunda, ESYO’nun vizyonu, amaç ve hedefleri, ilkeleri ve çalışma şekilleri hakkında bilgi verdi, kurumsallaşma çabaları ve karşılaşılan güçlükleri özetledi.

Denizli’de kurulmuş olan Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP) ile ilgili bilgilendirme ise, DESGEP Yürütme Kurulu üyesi Besim Ogelman tarafından yapıldı. DESGEP’in kuruluş süreci ve gelinen nokta hakkında bilgi veren Ogelman, DESGEP’in halihazırda herhangi bir kurum yada kuruluştan fon desteği almadığını, DESGEP’e üye STK’ların zorunlu olmayan katkılarıyla oluşturulan fondan yararlandıklarını ifade etti.

STGM Genel Müdürü Sunay Demircan tarafından YDM’lerin işlevleri hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından, YDM koordinatörleri merkezlerin hizmet vereceği coğrafi alan ve merkezlerin açılış hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. YDM’lerin hizmet vereceği iller şu şekilde sıralandı:

Adana YDM: Adana, Mersin, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman
Denizli YDM: Denizli, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta (Antalya, İzmir ikinci kuşakta)
Diyarbakır YDM: Diyarbakır, Malatya, Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ, Bingöl (Tunceli, Muş, Van ikinci kuşakta)
Eskişehir YDM: Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon (Bursa, Adapazarı ikinci kuşakta)

Ardından yapılan tartışma oturumunda, yerel destek merkezlerinin hizmet verecekleri coğrafi alan içinde yer alan çevre illere ulaşmada karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Haydi festivali birlikte yapalım

STK festivali konusunda çalışma yapılan ikinci grupta ise, önce STGM Halkla İlişkiler Sorumlusu Seda Alp festivalin amaçları konusunda kısa bir sunuş yaptı. Ardından, geçtiğimiz yıl katılımcı bir mekanizmayla düzenlenen GepGenç Festivali ‘iyi örnek’ oluşturması açısından Gülesin Nemutlu ve Murat Alemdar tarafından katılımcılara tanıtıldı. Ardından, katılımcılara ‘birlikte nasıl bir STK Festivali düzenleyebiliriz?’ sorusu yöneltildi. Bu çerçevede gündemin tartışma konularını festivalin teması, içeriği, zaman - mekan ve festival hazırlık sürecini birlikte yürütebilmek için izlenecek stratejik plan oluşturdu.

Limak Ambassadore Hotel'de gerçekleşen toplantıya 44 ilden, 125 STK'dan toplam 153 sivil toplum temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından, STGM'nin 2007-2009 yılları arasında yürüteceği Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Gelişmesinin Desteklenmesi Projesi'nin açlış kokteyli yapıldı. Kokteyle konuşmacı olarak AB Komisyonu Siyasi İşler Basın ve Enformasyondan Sorumlu Müsteşar Diego Mellado katıldı. Konuşmasına, görevine 1.5 ay önce başladığını ve sivil toplum örgütleriyle bu kısa sürede iyi ilişkiler geliştirdiğini belirterek başlayan Mellado, AB'nin sivil toplum örgütlerine 1996'dan bu yana destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin büyük önem taşıdığını ve iki yıl önce müzakerelere başlandığını hatırlatan Mellado, şunları kaydetti:
''Sivil toplumun önemi vurgulanmalıdır. Türkiye-AB ilişkilerine bu şekilde katkıda bulunabiliriz. Türkiye'nin AB'ye katılımı diplomatların ya da bürokratların müzakere etmeleriyle olmaz. Bu süreç, bir araya gelinerek, kültürler arası iletişimle ve ortak değerlerin paylaşımıyla gerçekleşebilir. Bu tür projelerle bunları geliştirme fırsatı yaratır ve yeni açılımlar oluştururuz. Türkiye, AB ile etkileşime girerse gelecekte çok önemli bir noktaya gelebilir.''

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.