Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM'nin 3. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Etiketler: Danışma Kurulu toplantısı
STGM'nin 3. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), iki yıldır sürdürdüğü çalışmalarını, destek verdiği STK’larla birlikte 3. Danışma Kurulu Toplantısı’nda değerlendirdi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin 2005 yılı Haziran ayından beri yürüttüğü “Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi” 15 Haziran 2007 tarihinde sona eriyor. Ardından, yeni bir proje ile çalışmalarına devam edecek olan STGM, proje sona ermeden hedef kitlesinde bulunan STK’larla 3. Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi.

Toplantıda, proje kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalar, kapasite geliştirme, sivil ağlar, yerel yönetim – katılımcı demokrasi, hibeler, kampanya-iletişim başlıkları altında toplanan çalışma grupları ilde değerlendirildi. Gelecek proje dönemi için katılımcı STK’ların önerilerinin alındığı toplantıda sivil toplum üzerine bir tartışma da yürütüldü.

Toplantıda ayrıca Yaşama Dair Vakıf temsilcileri, iki yıl boyunca STGM çalışmalarını izleyerek hazırladıkları STGM İzleme Raporu sonuçlarını sundular. STGM'nin STK'lara verdiği bilişim teknolojileri eğitimlerinin sponsoru Microsoft'u temsilen toplantıya katılan Şeniz Ciritçi ise şirketlerinin sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri anlattı.

Danışma Kurulu katılımcı listesini ekte görebilirsiniz. Çalışma gruplarından elde edilen sonuç raporu da önümüzdek günlerde bu linkten yayınlanacak.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.