Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM Kurumsal Gelişim Modeli ve Özdeğerlendirme Bilgi Belgesi

Güncelleme Tarihi 22.08.2019

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler için Kurumsal Destek Programı sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasite gelişimine çerçeve oluşturacak bir model tasarladı.

Katılımcılık, fayda yaratma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik olmak üzere beş temel prensibe dayanan STGM STÖ Kurumsal Gelişim Modeli on ana başlık ve 45 madde ile tasarlandı. Yine bu süreçte modelin örgütlerdeki karşılığını anlamak için de bir kapasite değerlendirme aracı (öz değerlendirme) geliştirildi. 

Kapasite konusunda mevcut durumu tespit etmek ve gelişim sürecinde doğru bir iletişim planı yapmak için örgütler açısından hayati önem taşıyan öz değerlendirme sürecinde 42 örgüt için üç öncelik tespit edildi. Yönetişim ve karar alma, stratejik planlama ve finans yönetimi. 

Modelin tasarımına hem STGM'nin geçmiş deneyimleri hem de dünyadaki farklı yönetim model ve sistemleri referans olurken, bu model BİRLİKTE faydalanıcısı 42 örgütün kapasite geliştime sürecine de rehberlik edecek. 

Bilgi notunu PDF formatında indirmek için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.