Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STGM Ekibi

Güncelleme Tarihi 28.08.2019

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 

BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler İçin Kurumsal Destek Programı 

STÖ Kaynak Merkezi 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'ar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

TechSoup 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.