Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

STGM Diyarbakır’da açılımı aradı

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
STGM Diyarbakır’da açılımı aradı

Türkiye genelinde ve Diyarbakır yerelinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 23 Şubat’ta Diyarbakır'da buluşarak demokratik açılım sürecini ve STÖ’lerin bu süreçteki rolünü tartıştı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) kolaylaştırıcılığında buluşan STÖ temsilcileri, demokratik açılım sürecinin vardığı noktayı ve sürecin kesintiye uğramasının yarattığı karamsarlık ve diyalogsuzluk ortamının nasıl değiştirilebileceğine dair fikirlerini paylaştı. Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) Gençay Gürsoy, İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman, Ka-der (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden (hYd) Nil Mutluer, Mazlumder'den Emrullah Beytar, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan (TİHV) Sezgin Tanrıkulu, Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) ve Ortak Çalışma Grubu'ndan (OÇG) Şanar Yurdatapan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden Levent Korkut ve gazetelerden köşe yazarlarının oluşturduğu bir basın heyetinin katıldığı toplantı, Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda gerçekleşti.

Her kesim ve görüşten yerel örgütlerin yer aldığı toplantıda, bölge genelinde sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan sivil toplum örgütü yönetici ve üyelerinin durumları da masaya yatırılan öncelikli gündem maddelerinden oldu.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.