TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STGM Destek Noktası Veri Güvenliği / Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

Güncelleme Tarihi 11.06.2020
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Destek Noktası, bu başvurunuzla paylaşmış olduğunuz kişisel veriyi KVKK’ya uygun olarak işleyerek, muhafaza etmektedir.  Bu veriler, sizinle iletişim kurmak, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatırız:
 
  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bilgi@stgm.org.tr adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 
 
Yine Arzu ettiğiniz takdirde, bilgi@stgm.org.tr adresine bildirerek kişisel verilerinizin veritabanımızdan silinmesini talep edebilirsiniz.
Paylaş

Diğer Başlıklar

  • Kayıt bulunamadı
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.