TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STGM Adana Yerel Destek Merkezi tanıtım toplantıları düzenledi

Güncelleme Tarihi 14.10.2019
Etiketler: Yerel Destek Merkezleri
STGM Adana Yerel Destek Merkezi tanıtım toplantıları düzenledi

STGM Adana Yerel Destek Merkezi (YDM) hizmet vereceği iller arasında olan Niğde, Mersin, Gaziantep ve Hatay’da 16- 17 Kasım’da tanıtım toplantıları düzenledi.

STGM Adana Yerel Destek Merkezi’nin, STGM Genel Müdürü Sunay Demircan, Yerel Destek Merkezleri Koordinatörü Mert Altıntaş, Adana YDM Koordinatörü A. Leyla Sağlamtimur ve Adana YDM İletişim Sorumlusu Emine Fulsen Halil’in katılımıyla düzenlediği toplantılara çok sayıda STK’nın katılması sevindiriciydi.

Düzenlenen toplantılarda, STGM Genel Müdürü Sunay Demircan’ın Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyalogun Gelişmesinin Desteklenmesi Projesinin tanıtımını yaparak, şimdiye kadar merkezden verdikleri hizmetleri yaygınlaştırmak amacı ile YDM’leri kurduklarını böylece yereldeki STK’ların daha fazla hizmet alabileceğine dikkat çekti. A.Leyla Sağlamtimur da yaptığı STGM Adana Yerel Destek Merkezi tanıtım konuşmasında, düzenledikleri ve STK’ların hizmetine sundukları tam donanımlı ofis olanaklarından bahsettikten sonra, verecekleri kurumsal kapasite, proje döngüsü, kampanyacılık, lobicilik, savunuculuk, ağ kurma gibi eğitimler ve teknik destek hizmetlerini anlattı.

Toplantılarda STK’ların artık kabuklarını kırmak, klasik antidemokratik yapıdan kurtulup yenilikçi etkin bir yapıya kavuşma yolunda istekli oluşları, devlete destek olabilmek yereldeki sorunlara çözüm üretebilmek için birlikte hareket etme isteğinin öne çıkması STK’ların güçlü ve etkili olma yolunda ilerleyişlerinin güzel birer göstergesiydi. Bunun için STK’ların sorunları ve talepleri de tartışıldı. Toplantı sırasında genel olarak saptanan sorunlar şunlardı:

• STK’ların teknik donanımlarının, iletişim araçları yetersizliği ve dolayısıyla STK’lar ile gönüllüler arasında doğan iletişimsizlik.

• STK’larda benmerkezciliğin ve önyargıların hakim olmasının yanında STK’lar arasındaki iletişim için veritabanının yetersizliği. Bunun yanında STK’lar arasındaki ilişkileri sağlayacak kolaylaştırıcıların olmaması ve kolektif hareketten yoksun olunması sebebiyle STK’lar arasındaki iletişimin istekli olsalar dahi kurulamaması.

• STK’ların kamu kuruluşları ve KOBİ ilişkileri için yürütülmesi gereken lobi faaliyetlerini bilmemesi, kamu kuruluşları ve KOBİ desteği alınamaması.

• Fon Kaynaklarına nasıl ulaşılacağının bilinmemesi ve maddi sıkıntı. Bu sorunların çözümü için STGM Adana YDM’den iletişim, yöneticilik, proje döngüsü eğitim taleplerinin yanında kolaylaştırıcı sağlanması, sorun analizi yapma, stratejik planlama, platform kurma gibi çalışmalara teknik destek taleplerinin olması STK’ların kapasitelerini geliştirerek güçlenme ve etkinleşme isteklerinin göstergesiydi.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.