TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı, Hukuk Dergisi için Yazılarınızı Bekliyor

Güncelleme Tarihi 25.09.2017

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı, çıkaracağı hukuk dergisinin ilk sayısı için yazılarınızı bekliyor.

Haber fotoğrafıSPoD'un ilanı şöyle:

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı uluslararası ve ulusal mevzuat ve içtihatlar, hak ihlalleri raporları ve emsal dava analizleri çerçevesince çıkarttığı ‘LGBT Davaları AIHM Yargıtay ve Danıştay İçtihatları (Kasım, 2012)’, ‘2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli insan Hakları İhlalleri izleme Raporu (Ağustos, 2013)’, ‘LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri (Ağustos, 2013)’ ve ‘2015 LGBTİ’lerin Hukuk ve Adalete Erişimi (Haziran, 2016)’ yayınlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Hukuk ve Adalete Erişim Alanı’nın, bugüne kadar çıkarttığı yayınlardan yapısal anlamda farklılaşarak hayata geçirmeyi hedeflediği bu dergide temel olarak LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişiminin mercek altına alınması hedefleniyor. Derginin, aktivist bir pencereden, disiplinler arası yaklaşımları ön planda tutarak hukuk alanına güncel bir soluk getireceği düşünülüyor.

Düzenli olarak çıkarılması planlanan bu yayının aktüaliteyi takip ederek her alana güncel içgörü sunabilmesi adına, bu konu ekseninde çalışmalar yapan akademisyen, araştırmacı, avukat, yazar ve aktivistlerden iletecekleri yazılar ile katkıda bulunmaları bekleniyor.

Bu bağlamda, dergi içeriğinin hem hukuk alanında çalışma yapan kişiler hem de LGBTİ+ aktivizmi yapanlar tarafından oluşturulmasının bu iki alanın kesiştiği yerleri ortaya koyarak, sahadan gelen bilgi ile teoriyi aynı potada eritme fırsatı yaratması ve böylece her iki alanı da beslemesi hedeflenmektedir.

Derginin düzenli olarak çıkartılacak her sayısında yeni bir temaya yer verilecektir. Bununla birlikte, derginin hayata geçirilmesindeki temel amaç olan LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişimi meselesini ele alan yazılara ise temadan bağımsız olarak her sayı içerisinde yer verilmesi planlanmaktadır.

Derginin ilk sayısında, LGBTİ+ aktivizmi ve hukuk alanının en güncel gelişmelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanun’un 40. Maddesi’ni esastan inceleme kararı üzerine odaklanılacak. Derginin bu eksende belirlenen teması ise: "Cinsiyet Kimliğinin Yasal Olarak Tanınması-Cinsiyet Geçiş Süreci" olarak ifade edilmekte.

Derginin ilk sayısında yayınlanmak üzere sizlerin yazılarınızla katkıda bulunmanızı bekliyoruz.

 Bu çerçevede:

-Cinsiyet geçiş süreci

-Cinsiyetin resmi olarak tanınması

-Cinsiyet kimliği ve hukuk

-Trans aktivizmi ve insan hakları hukuku çerçevesince kabul edilen cinsiyet geçiş süreci

-Türkiye mahkemelerinin geçiş sürecine yaklaşımı ve sürece dair verdiği kararlar

-Ulusal ve uluslararası hukukta cinsiyet kimliği ve cinsiyet geçiş süreci

-Medeni Kanun 40. Madde’nin kanunlaşma süreci, madde gerekçesi ve eleştirisi

-Hormon tedavisi ve geçiş süreci

-İntersekslik ve hukuk

-Farklı ülke ve kültürlerden cinsiyet kimliğinin tanınması, yasa ve uygulama örnekleri

-Medeni Kanun Madde 40’ın translar üzerindeki psikolojik ve sosyoekonomik etkileri

-Zorunlu kısırlaştırmanın insan hakları hukuku çerçevesince tartışılması

-Özel hayatın gizliliği ve geçiş süreci

-Beden bütünlüğü ve geçiş süreci

-Sosyal güvenlik hakkı ve geçiş süreci

-Geçiş sürecine dair tıbbi operasyonlar

Başlıkları ve/veya LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişimi konularında göndereceğiniz 2500 kelimeyi aşmayan bir metin ile katkı sunmayı istiyorsanız, yazınıza ait en fazla 250 kelimelik bir bildiri özetini ve bir paragraflık özgeçmişinizi hukuk@spod.org.tr adresine 4 Ekim tarihine kadar ulaştırmanızı bekliyoruz.

İletilen özetlere ilişkin geri bildirimler 5-7 günlük bir süre zarfında yazarlara iletilecektir.

Yazının tam halini sunmak için ise son gün 6 Kasım olarak belirlenmiştir.

Not: Yazınızın özetini iletirken, tamamlanmış halinde yer almasını öngördüğünüz referanslara da yer vermeniz beklenmektedir.

* Bu proje İsveç Başkonsolosluğu’nun finansal desteği ile yürütülmektedir. Dergi ya da bildirideki ifade ve yazılar SPoD’un sorumluluğundadır.

** Kişiler ulaştıracakları bildiri ile yazının özgün ve tüm haklarının kendilerine ait olduğunu, söz konusu dergide yayınlanması hususunda herhangi bir hukuki sakınca bulunmadığını taahhüt etmiş olurlar.

SPoD 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.