TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

SPOD Avukat Eğitimleri Başlıyor

Güncelleme Tarihi 18.10.2015

SPoD Avukat Eğitimleri'nin beşincisini 24-25 Ekim'de İstanbul Barosu Toplantı Salonu’da saat 9:00 ile 18:00 arasında düzenliyor. Dernek tarafından yapılan çağrıyı aşağıda bulabilirsiniz.

logo

Yaşamın farklı alanlarında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBTİ’ler (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel, İnterseks) yaşadıkları hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında tekrar ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaşmaktadırlar. Bu durumun bir sebebi toplumun her kesimine sirayet etmiş olan homofobi ve transfobi, diğer önemli bir sebebi ise LGBTİ’ler ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersiz oluşudur. İnsan hakları, hak ihlalleri ve bu konuya ilişkin çalışmalar ve davalar günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBTİ haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve savunma yöntemlerinin geliştirilmesiyle konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması önem arz etmektedir.

İlki 2012 yılında İstanbul’da Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından gerçekleştirilen “LGBTİ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar” konulu eğitimlerin ikincisini düzenliyoruz. Bu eğitimler kapsamında temel insan hakları, toplumsal cinsiyet ve LGBTİ kavramları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBTİ duyarlılığı, uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örnekleri ve bu davalarda karşılaşılan sorunlar üzerine verilecek dersler ve yapılacak vaka analizleri ve atölye çalışmaları yoluyla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımı sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim çalışmamız 24 – 25 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Barosu Toplantı Salonu’da saat 9:00 ile 18:00 arasında gerçekleşecektir. Eğitimler, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Karan, SPoD Avukatı Rozerin Seda Kip, SPoD Avukatı Türker Vatansever ve Lambdaİstanbul Derneği Avukatı Fırat Söyle tarafından verilecektir. Katılımcı sayısı 25 ile sınırlıdır. Olumlu ya da olumsuz katılım durumunuzu en geç 20 Ekim 2015, Salı gününe kadar ezgiseref@spod.org.tr adresine bildirmenizi rica ediyoruz.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.