Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sözlü Tarihin Gelişimi ve Kullanımı paneli

Güncelleme Tarihi 07.02.2018

Belleğin Arşivlenmesi projesinin üçüncü paneli, Britanya Kütüphanesi ve Sözlü Tarih Topluluğu'ndan Rob Perks ve Mary Stewart'ın katılımıyla yapılacak. Sözlü Tarih yönteminin gelişimi, aile tarihleri, dijital ortamda sözlü tarihin arşivlenmesi ve karşılaşılan sorunlar ve zorluklar tartışılacak.

haber fotoğrafı

Rob Perks: Geçmişi Araştırmak İçin Sözlü Tarihin Bir Yöntem Olarak Ortaya Çıkışı ve Bugünle İlişkisi

Sözlü tarih alanında 30 yılın üstünde deneyime sahip olan Rob Perks, sözlü tarihin küresel gelişimi ile ilgili önemli dönem ve temaları ele alan, özellikle kişisel hafızaya çevrimiçi erişim meselesi üzerine güncel etik, kuramsal sorunları ve zorlukları vurgulayan genel bir değerlendirme sunacaktır.

Mary Stewart: Aile Tarihi ve Sözlü Tarih: Bir Vaka Çalışması

Mary Stewart, sunumunda, Britanya Kütüphanesi koleksiyonlarında aile üyelerinin hayat hikayelerinin birincil dinleyicileri olmalarından yola çıkarak, sözlü tarih ile aile tarihinin nasıl kesiştiğini tartışacak. Stewart, sesli hayat hikayesi kayıtlarına ailelerin verdikleri tepkilere odaklanacak, aile tarihçilerinin sözlü tarih kayıtlarını araştırmalarında nasıl kullanabileceklerine dair örnekler verecektir. Bunun yanında Kütüphane’nin ve görüşmecilerin ailelerinin karşılaştıkları, sözlü tarih tanıklıklarının yaygın ve çevrimiçi erişiminden kaynaklanan, etik zorlukların bazılarını tartışacaktır.

Moderatör: Prof. Dr. Arzu Öztürkmen

Tarih: 21 Şubat 2018 Çarşamba

Saat: 18:30

Yer: Hrant Dink Vakfı, Havak Salonu

Konuşmanın dili İngilizce olacaktır. Simultane çeviri yapılacaktır.

Konuşma Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Dr. Robert Perks, 1988’den beri Britanya Kütüphanesi’nde sözlü tarih baş küratörü ve 1996’dan beri Ulusal Hayat Hikayeleri direktörüdür. Sanat ve zanaattan iş ve finansa, kamu hizmetlerinden bilime, mimarlıktan yayıncılığa çeşitli konularda sözlü tarih çalışması yürüten yirmiye yakın çalışanın yer aldığı ekibin başındadır. Sözlü Tarih Topluluğu sekreteri, Oral History: Sözlü Tarih: Sözlü Tarih Topluluğu Dergisi’nin ve Oxford Üniversitesi yayınları tarafından yayımlanan sözlü tarih serilerinin editörüdür. Heritage Lottery Fund’a (HLF), Sussex Üniversitesi’nde bulunan Hayat Tarihi Araştırmaları Merkezi’ne ve Winnipeg Üniversitesi’ndeki Kanada Sözlü Tarih Merkezi’ne danışmanlık yapmaktadır. Uluslararası Sözlü Tarih Derneği’nde kurul üyeliği de yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında Güney Doğu Müzeler, Kütüphaneler ve Arşivler Konseyi (MLAC-SE) yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008-2011 yılları arasında Huddersfield Üniversitesi’nde konuk profesör olarak çalıştı. Winston Churchill bursiyeri olarak, Doğu Avrupa’da milliyetçilik, hafıza ve sözlü tarih üzerine araştırma yaptı ve Romanya’da Avrupa Konseyi’ne ve UNESCO’ya tarih danışmanlığı yaptı. Britanya Kütüphanesi ve BBC Bölgesel Yayıncılık işbirliği ile yapılan ve Britanya’da yapılmış en büyük sözlü tarih projesi olma özelliğini taşıyan Milenyum Sözlü Tarih Projesi’nin koordinatörlüğünü yürüttü. Halen, BBC Radyo 4’te haftada dört kere yayınlanan ‘Dinleme Projesi’ için Kütüphane ile BBC arasındaki ilişkileri koordine etmekte. 2007’de Huddersfield Üniversitesi tarafından alandaki çalışmalarından ötürü fahri DLitt ile ödüllendirildi. Yayınları arasında Sözlü Tarih Seçkisi (Routledge, 3. Baskı, 2015); Sözlü Tarih, Sağlık ve Refah(Routledge, 2000); Ukrayna’nın Yasaklanan Tarihi (Dewi Lewis Yayıncılık, 1998) vardır ve sayısız sesli yayınları içerisinde bulunan Holokost’un Sesleri: Müfredatlararası Bir Kaynak Paketi (Britanya Kütüphanesi, 1993) günümüzde web tabanlı kaynak olarak erişime açıktır. Ekibi, Bilimin Sesleri kategorisinde, en iyi web-site dalında, Kraliyet Tarih Topluluğu tarafından verilen Kamu Tarihi Ödülü’nü kazandı.

Mary Stewart, Britanya Kütüphanesi’nde Sözlü Tarih küratörü ve sözlü tarih alanında faaliyet gösteren bir dernek olan Ulusal Hayat Hikayeleri’nin başkan yardımcısıdır. Britanya Kütüphanesi’nde farklı projelerde çalışmakta ve dış partnerlerin Kütüphane koleksiyonuna kendi mülakatlarını bağışlamaları sürecini yönetmektedir. Ayrıca, Sözlü Tarih Topluluğu mütevellisi, Sözlü Tarih Topluluğu Arşivler Alt-Komitesi ve Finans Alt-Komitesi ve Britanya Kütüphanesi/Sözlü Tarih Topluluğu Eğitim İrtibat Grubu üyesidir. 2002'de Oxford St. Peter's Koleji'nde modern tarih alanında lisans derecesi aldı ve yüksek lisansını Yeni Zelanda Otago Üniversitesi'nde 2004'te bitirdi. Tezinde, aile tarihlerini, mektupları ve efemeraları kaynak olarak kullanarak geç on dokuzuncu yüzyılda Yeni Zelanda'ya yapılan göçleri araştırdı. Araştırma konuları arasında, aile tarihleri ve anlatıları ve bu materyallerin akademik araştırmada ve sözlü tarihte araç olarak kullanılmaları, aile bireylerinin aile üyeleri tarafından yapılan mülakatlara yaklaşımları bulunmaktadır. Ayrıca, sözlü tarih arşivi ‘biyografisini’ incelemektedir. Koleksiyonların bağlamlarına yerleştirilmesi, araştırma süreci hakkında bilgi elde toplanması ve arşivlenmiş sözlü tarih materyallerinin yeniden kullanımıyla ilgili etik tartışmaları araştırılması bu kapsama girmektedir. Yayınları içerisinde Cynthia Brown ile birlikte kaleme aldığı ‘Aileler, Aile Tarihleri ve Arşivlenmiş Sözlü Tarihler Arasındaki Karşılaşmaları Araştırmak’, Archives and Records 38/2, 2017; ‘Hayat Hikayeleri Kayıtlarına Aile Tepkilerini İncelemek', Oral History 41/1 (2013): 51-62; ve ‘Arşivi Genişletmek: Yerleşimcinin Dünyasındaki Bağlantıları Keşfetmekte Aile Tarihinin Rolü’, People and Their Pasts: Public History Today [İnsanlar ve Geçmişleri: Bugün Kamu Tarihi] (Palgrave Macmillan, 2008) bulunmaktadır.

Kaynak

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.