Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sosyal Sorumluluk Platformu Proje Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 07.06.2018

STÖ'lerle sorumluluk projelerine kaynak ayırmak isteyen kuruluşları yan yana getiren  Sosyal Sorumluluk Platformu'na başvuru süreci başladı. STK'lar platform aracılığıyla projelerine 5 bin ila 25 bin arasında bütçe oluşturabilecekler. 

Faaliyet gösterdikleri alanlarda uzman olan ve bu faaliyetlerine destek arayan STK’lar ile sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayırmak isteyen ve doğru proje ortağı arayan kurumlar ve bireysel bağışçılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı hedefleyen platformda, sivil toplum kuruluşları kendilerini kadınlar, çocuklar/ gençler, yaşlılar, engelliler/hastalar ve aileleri, göçle gelenler, işsizler, yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim ve çevre, terör mağdurları, gaziler ve şehit yakınları, başlıklarında proje fikirlerini www.sosyalsorumluluk.org.t r adresinden tanıtabilirler.

Sosyal destek projelerini desteklemek isteyen  kamu ve özel sektör kuruluşları ile bireysel bağışçılar aynı şekilde, sponsorluk rehberini inceleyerek projelere katkıda bulunabilir, online bağış imkanından yararlanabilirler.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.