TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Smart Start – STK’lar için Sosyal Girişimcilik Mikro Hibe Başvuru Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Smart Start Projesi; Avrupa Birliği - Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmek. Proje, Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyum üyeleri: Centre for Civil Society Promotion - CCSP (Bosna Hersek), Centre for Research and Policy Making (Makedonya), Institute for entrepreneurship and economic development (Karadağ), Centre for Development of Non-Profit Sector (Sırbistan) ve Yaşama Dair Vakıf - YADA (Türkiye). Partner organizasyon: CEDRA HR (Hırvatistan)

smart start

Projenin ilk ayağı, beş proje ortağı ülkeden seçilecek toplam 100 STK'nın (her ülkeden 20 STK), kendi kendini finanse etme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak sosyal girişim modelleri geliştirmeyi ve bu yolla STK’ların uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini ve etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, finansal sürdürülebilirlik stratejisini geliştiren toplam 50 STK’ya (her ülkeden

10 STK) ise sosyal girişim modellerini hayata geçirebilmeleri için mikro hibe desteği sağlanması planlanıyor. Bu amaçla;

  • Projenin ilk adımında; Türkiye’den seçilecek 20 STK ile sosyal girişimcilik konusundaki becerilerin geliştirilmesine yönelik özel eğitimler düzenlenecek. Her STK’nın kendi gelişim alanları dikkate alınarak verilecek birebir eğitimlerin ardından, her STK’ya özgü sosyal girişimcilik fikrinin/modelinin iş planı çıkarılacak.
  • Projenin ikinci adımında ise; birebir eğitimler sonunda iş planını oluşturan 20 STK içerisinden seçilecek 10 STK’ya, sosyal girişim modellerini hayata geçirmeleri için kullanabilecekleri başlangıç fonu niteliğinde mikro hibe verilecek.

Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2016

Son başvuru tarihi 13 Haziran 2016 olan çağrının detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
STK’sının finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bir sosyal girişim fikri/modeli olan veya hali hazırda bir sosyal girişim fikrini/modelini hayata geçirmiş ve geliştirmek isteyen ilgili STK’lar, başvuru için istenen belgelere ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi almak ve çağrının tam metnine ulaşmak için; http://tr.yada.org.tr/projeler/proje/30

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.