TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivilog Brüksel Çalışma Ziyareti Çağrısı

Güncelleme Tarihi 21.04.2015

Türkiye Avrupa Vakfı, Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında ortağı olan ENNA (European Network of National Civil Society Organizations) ile birlikte Ekim 2014 tarihinden bu yana “Sivilog” projesini yürütmektedir. 

Sivilog projesi Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin sürdüğü 10 yıllık dönemin sivil toplum perspektifinden değerlendirilmesini ve sivil toplum kamu diyalogunun demokratik çerçevede güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Sivilog Projesi kapsamında

 • 9-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Brüksel’de Avrupa Birliği kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve karar alıcıların ziyaret edileceği bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
 • Bu ziyaretin amacı,
  • Türkiye'de AB katılım sürecinde farklı konulardaki ilgili standartların gerçekleşmesi için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının, Brüksel'de birebir ilişki ve deneyimlerini geliştirmeleri ve bir yandan da diyalog ve işbirliği imkanlarını artırmaktır.
  • Türkiye’deki ilgili sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği ve kendi alanlarında Avrupa düzeyinde savunuculuk yapan örgütlerle iletişim kanallarını güçlendirmektir.
  • Türkiye-AB ilişkilerinin güncel çerçevesini ilgili taraflarla istişare etmektir.
 • Programa Türkiye genelindeki 25 farklı sivil toplum kuruluşundan 25 katılımcı katılacaktır. Katılım ücretsizdir. Ziyaret çerçevesindeki yol, konaklama, yemek, vize masrafları proje bütçesi kapsamında karşılanacaktır. Tercüme hizmeti bulunmamaktadır.
 • Aynı zamanda, ziyarete katılan her örgütün Brüksel’de kendi alanlarındaki önde gelen sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme olanakları yaratılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Çalışma ziyareti kapsamında bilgi, uzmanlık ve deneyimlerin gelişmesiyle ile karşılıklı istişare olanaklarının güçlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki kriterler çerçevesinde katılımcılar belirlenecektir:

 1. Türkiye'nin mevcut mevzuat ve uygulamalarının AB standartlarına yükseltilmesi için çalışmalar yürüten farklı alanlardaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olmak ve temsilcisi olduğunuz sivil toplum kuruluşunun yazılı onayını almak
 2. Çevre, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, engelli hakları, gençlik, kalkınma, kentleşme, insan hakları, azınlık hakları, eğitim, istihdam, sağlık alanlarında hak temelli savunuculuk, raporlama, eğitim veya izleme faaliyetleri yürütmek
 3. Ziyaret tarihinde tüm programa eksiksiz olarak katılmayı kabul etmek
 4. Çalışma dili olarak İngilizce kullanabilmek

Ziyarete katılmak için aşağıdaki linkteki başvuru formunu 25 Nisan 2015 Cumartesi tarihine kadar doldurmanızı önemle rica ediyoruz.

http://goo.gl/forms/j4Qy7AUgd2

Eksik başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Katılımcıların belirlenmesinde toplumsal cinsiyet, yaş ve çalışma alanı temsiliyeti dengeleri gözetilecektir. Ziyarete katılımı onaylanan STK temsilcilerinin kurum onayı ayrıca talep edilecektir.

Sürece ilişkin her türlü sorunuzu rbirden@turkiyeavrupavakfi.org  adresinden yönlendirebilirsiniz.

ORGANİZASYON TAKVİMİ

Başvuru Son Tarih

25 NİSAN 2015

Katılım Teyitleri

27 NİSAN 2015

Vize Başvurusu için belgelerin hazırlanması ve pasaportların teslimi son tarih  

15 MAYIS 2015

Taslak Programın ve  hazırlık dokümanlarının  gönderilmesi

18 MAYIS 2015

Çevrim içi hazırlık toplantısı (I) (Skpye/ Google Hangout)

25 MAYIS 2015

Çevrim içi hazırlık toplantısı  (II) Skype/ Google Hangout

5 HAZİRAN 2015

Gidiş dönüş tarihleri  

8 HAZİRAN 2015 ( akşam saatleri)

12 Haziran (akşam saatleri)

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.