Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Siviliz Kasım 2012 (Sayı 32)

Güncelleme Tarihi 12.11.2012
Siviliz Kasım 2012 (Sayı 32)

Dosya Konusu: Gençlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı

Röportaj: Özlem Ezgin, (Şebeke Projesi)

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.