Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplumun Yeni Anayasa’nın Yapılışındaki Rolü Tartışılıyor

Güncelleme Tarihi 04.03.2011
Sivil Toplumun Yeni Anayasa’nın Yapılışındaki Rolü Tartışılıyor

Doğu Anadolu’dan sivil toplum örgütleri,  yeni anayasanın yapım sürecine katılım iradesini ortaya koymak için 20 Şubat’ta Van’da buluştu. STGM’nin kolaylaştırıcılığını yaptığı toplantılar dizini, Şubat-Nisan arasında yedi bölgede gerçekleşecek.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) kolaylaştırılıcılığında düzenlenen, “Yeni Anayasa’nın Yapım Sürecine Sivil Toplum’un Katılımı” toplantılarının ilki, 20 Şubat’ta Van’da yapıldı. Yaklaşık 40 sivil toplum temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, seçimler sonrası gündemin ağırlıklı maddelerinden olacak yeni anayasanın hazırlanışında, sivil toplumun görüşlerinin alınmasının önemi tartışıldı. Doğu Anadolu’nun hemen her köşesinden, farklı alanlarda çalışan, farklı toplum kesimlerinden gelen sivil toplum temsilcilerinin toplantıda ortak olarak seslendirdiği düşünce, “sivil toplumun görüşleri alınmadan, sivil toplum içine katılmadan yeni anayasa yapılamaz, yapılsa da meşruiyeti olmaz”  idi.

Van’daki toplantıda, toplantının katılımcıları, aralarından bir iletişim komitesi seçtiler ve toplantının ardından yeni faaliyetler geçekleştirme kararı aldılar. 

Yedi bölgede düzenlenecek

İnsan hakları aktivisti Nejat Taştan’ın kolaylaştırıcılığında düzenlenen Van toplantısının ardından, diğer bölgelerde benzer anayasa buluşmaları gerçekleştirilecek. 5 Mart’ta Akdeniz Bölgesi ve 19 Mart’ta da, Ege Bölgesi toplantıları düzenlenecek.

Toplantıların temel amacı, her kesimden, her görüşten sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, “fikirde farklı, katılımda ortak” düşüncesinden hareketle, yeni anayasanın yapım sürecinde muhatap alınma taleplerini ortaya koyması. Toplantılarda, yeni anayasanın olası ve önerilen içeriğine dair tartışmalar yerine, toplumun bu en temel ortaklık belgesinin oluşturulmasında, sivil toplum aracılığıyla halkın görüşlerinin yansıtılmasının önemi üzerine konuşuluyor. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.