Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Portalı - 09.07.2007

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

STGM'den Yaz Döneminde Yeni Yayınlar

Yasemin Dinç'in STGM için hazırladığı Dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de Sivil Ağlar Rehberi, STGM'nin hedef kitlesinde bulunan yedi tematik alanda faaliyet gösteren sivil ağları içeriyor: Toplumsal cinsiyet, insan hakları, çocuk, çevre, gençlik, engelliler, kültür/kültürel haklar-sanat. Kısaca, ortak amaçlar çerçevesinde bir araya gelen örgütlerin oluşturduğu yapı olarak tanımlayabileceğimiz sivil ağları (network) uluslararası, Avrupa ve Türkiye olmak üzere üç ana başlık altında tanıtıyor.

Sivil ağların amaçları ve çalışma şekli, yapısı ve işleyişi, fon kaynakları, üyelik koşulları ve iletişim bilgilerinin yer aldığı rehber sivil toplum aktivistleri için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliğinde.

Rehberi eski.stgm.org.tr sayfasında bulunan Yayınlar bağlantısından PDF formatında bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi, basılı versiyonu STGM ofisinden de edinebilirsiniz.

http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=haberdetay&id=414

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.