Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Örgütlerinin Temel Faaliyetlerinin Desteklenmesi Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 01.02.2018

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında "Türkiye'de Sivil Toplum Örgütlerinin Temel Faaliyetlerinin Desteklenmesi" çağrısını yayımladı. İki bölümden oluşan çağrının ilk bölümünde  sivil toplum örgütlerinin işleyişlerini güvence altına almak için temel faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenirken, ikinci bölümünde ülkede ifade özgürlüğü, hoşgörü ve güven inşasına katkı sunarak farklı etnik, toplumsal ve siyasi grupların karşılıklı saygı çerçevesinde birarada yaşamasını desteklemeleri için STÖ'lerin kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

eu flagTeklif çağrısının başlıca öncelik alanları şunlardır:
Çeviri:STGM 
- hak temelli faaliyetlerin desteklenmesi;
- üçüncü taraflara etkili finanasal desteğin sağlanması;
- toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi çapraz kesen konulara özel önem verilmesi;
- eylemlerin belgelenmiş tanı ve ihtiyaç analizine dayanması;
- Avrupa Birliği ve diğer ortakların Türkiye'de desteklediği diğer programları tamamlaması ve bunlarla sinerji yaratması
Çeviri:STGM 
30-42 ay arasındaki faaliyetleri kapsayacak tekliflerin beklendiği iki aşamalı çağrının ilk aşaması olan proje özetlerinin (kavramsal not-concept note) 21 Mart 2018 günü saat 15.00'e kadar (Brüksel saati) sunulması gerekmektedir. İnsan Hakları Örgütlerinin Temel Faaliyetlerinin Desteklenmesi teklif çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren rehber ve ilgili dokümanlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular, kavramsal notun iletilmesi için son başvuru tarihinden 21 gün öncesine dek DELEGATION-TURKEY-CSF@eeas.europa.eu adresine iletilebilir.

Çeviri: STGM

 
Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.