Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi

Güncelleme Tarihi 14.07.2011
Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi

Yazar: Gürcan Banger
Yayın Tarihi:
Temmuz 2011

Gürcan Banger tarafından hazırlanan Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi'nde STÖ'lerde yönetişimin ilkeleri, kapsamı ve stratejileri ile ilgili açıklamaların yanı sıra STÖ'lerde yönetişimin kurulması ve geliştirilmesinde STÖ'nün misyonu, örgütün değerlerinin geliştirilmesi, finansal gözetim, yönetim kurulunun yapısı ve işleyişi ile ilgili konular da ele alınıyor.

Kitap bir STÖ'nün hesap verebilirliğini, güvenilirliğini ve inandırıcılığını kendi bünyesinde kalıcı ve sürdürülebilir kılması için özen gösterilmesi gerekenleri de sade bir dille anlatıyor.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.