Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

“Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” (DCD-II) Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 06.03.2015

“Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” (DCD-II) Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) ortak olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum - Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

Programın hedef kitlesi özellikle yerel düzeyde insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, engelli hakları, gençlik ve kültür/sanat alanlarında çalışan STÖ’lerdir.

Toplam bütçesi, 1.400.000 Euro olan program kapsamında 29 hibe projesi uygulanmaktadır. Projelerin başlangıç tarihi 15 Eylül 2014 olup, 7 ila 9 ay içerisinde uygulanma süreleri tamamlanacaktır.

Programın genel hedefi STÖ’ler arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesidir. Programın özel hedefi ise STÖ’ler arasında işbirlikleri ve kolektif faaliyetler (ortaklıklar, ağlar, platformlar, vb.) oluşturulmasına katkı sağlayarak STÖ’lerin demokratik haklar ve özgürlükler alanında etkin şekilde hak talep edebilmelerine ve temel faaliyet alanlarındaki kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin gelişimine destek olmaktır.

STGM, hibe faydalanıcıları ile koordinasyonun sağlanması, programın tanıtımı ve programla ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere programın teknik uygulamasının ve projelerin izlenmesinin koordinasyonundan sorumludur. Programın sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.