Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Kuruluşları'nın 2016 yılı Finansal Analizi

Güncelleme Tarihi 19.09.2017

Açık Açık Platformu'nun yayınladığı rapora göre; 2016 yılı, 2015 yılına göre Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için gelirlerinin , bağışlarının ise oranında büyüdüğü bir sene oldu.

Haber fotoğrafı

Açık Açık Platformu rapor verilerini şöyle değerlendiriyor:

2016 yılı STK'ların; yurt dışından ve kamudan aldığı yardımların arttığı, bireysel bağışın ve kurumsal bağışın kuvvetli büyümesine devam ettiği, amaçlarına yönelik projelerine ayırdıkları fonların, gelir artışından fazla olduğu ve yönetim birimlerine, çalışanlarına yatırım yapabildiği bir yıl oldu.

A. Gelirler

Haberler Çok İyi!

Enflasyon oranının %9 olarak açıklandığı 2016 yılında, Sivil Toplum Kuruluşları'nın(STK) gelirleri 2015 yılına göre artmıştır. Bu gelişim, sivil toplumun ve demokrasinin önemli sac ayaklarından olan STK’ların güçlendiğini gösterdiği için iyi bir haber niteliğindedir.

Bizi heyecanlandıran diğer gelişme ise, STK gelirlerinin 2 yıl üst üste enflasyonun üzerinde ve büyüme göstermesidir. (2015 ve 2016 yıllarındaki tüketici enflasyonu, her 2 yılda da %9 olmuştur.)

I. Bağışlar

Açık Açık STK’larının 2016 yılındaki bağış gelirleri, 2015’e göre, 8 oranında artmıştır. Bu artışın, 2015’teki %7,5 oranındaki artıştan daha fazla olması umut vericidir.

Bireysel Bağışlar

Bireysel bağışlardaki %26,8'lik artış güzel bir haber...

Gelişmiş ülkelerde bireysel bağışlar STK’ların bağışlarının %60-80’ini oluştururken, Türkiye’de bu oran civarındadır. Bardağın dolu tarafını görmeye çalıştığımızda; söz konusu oran bize Türkiye’de ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösterir.

2016 yılında STK’lar bu alana odaklanmış ve bireysel bağışlarını %27 artırmışlardır. Bireysel bağışların artışını STK bazında detaylı olarak incelediğimizde; STK’ların %72’sinin bağışçı sayısının arttığını görüyoruz ki bu oran 2015/2014 yıllarında da aynıdır.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.