Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Kuruluşları için İletişim Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Rehber

Güncelleme Tarihi 15.01.2018

TACSO Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerine iletişim ve görünürlük konusunda destek olmak amacıyla iletişim konusunda çok sayıda eğitimler, ulusal ve bölgesel düzeyde konferanslar düzenlemiş, STK-medya ilişkileri ve kamunun algısına ilişkin araştırmalar yürütmüş, yanısıra “STK’lar için Medya İlişkileri Rehberi”ni ve sosyal medyanın kullanımına yönelik çok sayıda videoyu da yayımlamıştır. Bu kaynakların tümüne TACSO web sayfasından ulaşılabilir.

rehber kapağıTACSO’nun yürüttüğü çalışmalar ve aldığı geribildirimler temel alınarak, pek çok sivil toplum örgütünün, bir iletişim stratejisi hazırlamakta zorluk çektiği belirlenmiştir.

TACSO bu süreci sivil toplum örgütleri için mümkün olabildiğince kolaylaştırmak amacıyla iletişim strajesi geliştirmeye yönelik bir rehber hazırlamıştır. TACSO Türkiye tarafından Türkçe’ye çevrilen bu rehberde strateji oluşturma, hedeflerin tanımlanması, değerlendirme gibi süreçlere ilişkin detaylı bilgi verilmekte.

Rehberin İngilizce aslına bu bağlantıdan ulaşabilir, Türkçe çevirisini ise aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

İletişim Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Rehber

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.