TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 dönemi başvurularının başladığını duyurdu. 

Kurumsal Hibe Programı’na başvurmak isteyen STK’lar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. 

Vakıf, Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimine destek vermek amacıyla kira, insan kaynağı, uzman desteği, seyahat gibi masraflarını içeren başvuruları kabul edecek. 

Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 döneminde ilk kez STK’lara verilecek finansal desteğin yanı sıra, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik bir kapasite geliştirme bileşeni de hayata geçirilecek. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından geliştirilen kurumsal kapasite bileşeni ile desteklenen STK’lar belirleyecekleri öncelikler doğrultusunda 1 yıl süreyle;

– finansal sürdürülebilirlik (kaynak geliştirme),
– aynı alanlarda çalışan STK’larla ortak çalışmalar yapma,
– yeni bir fikri proje haline getirme ve uygulama,
– üzerinde çalışılan sosyal sorunla ilgili kamuoyu yaratma ve/veya karar alıcıları etkileme (savunuculuk ve lobi faaliyetleri),
– toplumda ve/veya hedef kitlede yaratılan etkiyi/değişimi ölçme
– kurum içi ve dışı iletişim
konularında uzman mentorlarla çalışarak kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar için destek alacaklar.

Kurumsal Hibe Programı kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 12 ay süreyle faydalanabilirler ve en fazla 60.000 TL talep edebilirler.

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:
– Türkiye’de kurulmuş, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen,
– En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
– 2018 yılındaki gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 750.000 TL’den az olan,
– Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak olan
– Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Kurumsal Hibe Programı’na başvurmak isteyen STK’lar başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

Program hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri, takvim, başvuru formu, vb.) buradan ulaşabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.