TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, STÖ'lere yönelik olarak ilk kez gerçekleştireceği kapasite geliştirme bileşenini koordine etmek üzere dış hizmet alacağı kapasite geliştirme uzmanı arıyor. Başvurular için son tarih 8 Mart 2019.

Kapasite geliştirme uzmanından öncelikli beklentiler aşağıdaki gibidir:

  • Kapasite geliştirme bileşenin Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile koordineli şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve raporlanması,
  • Desteklenecek 5 STK için destek sisteminin çerçevesinin belirlenmesi, STK’ların ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli imkanlarla eşleştirilmesi ve sürecin koordinasyonu,
  • Kurumların ihtiyaçlarına göre mentorlarla/uzmanlarla desteklenmesi amacıyla süreçlerin tasarlanması ve uygulanması,
  • Sahadaki faaliyetlerin bağışçılara raporlanması amacıyla bir izleme metodu geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Kapasite geliştirme bileşeninin etkisini ve desteklenen STK’lara katkısını ölçümlemek amacıyla değerlendirme sisteminin tasarlanması,
  • Oluşturulan başarı göstergeleri temelinde sürecin etkisinin ölçümlenmesi,
  • Sürecin tüm aşamalarıyla hayata geçmesini sağlayacak saha ziyaretleri ve toplantıların hayata geçmesi.

İlanla ilgilenenlerin kapasite geliştirme çalışması için önerdikleri yaklaşımı, faaliyetleri, zaman planı ve bütçeyi içeren tekliflerini en fazla iki sayfa tutacak biçimde 8 Mart sabahına kadar kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine göndermeleri gerekiyor. 

Teklif çağrısının ve kapasite geliştirme bileşeninin detayları için lütfen bakınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.